Siirry sisältöön

Öljyvahingon torjunta Inkoossa jatkuu

Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitos ja yhteistyökumppanit jatkavat öljyntorjuntatöitä yhteisen
suunnitelman mukaan Inkoon Fagervikin lahdella.

Kaislikon
niittäminen likaantuneimmilta alueilta on aloitettu ja sitä jatketaan arviolta
muutaman viikon ajan. Rannoilla ja vedessä olevaa öljyä kerätään ja imeytetään
myös edelleen.

Ympäristöasiantuntijat
jatkavat maanäytteiden ottoa alueella. Meriveden pinta on laskenut vastaamaan
tapahtuma-ajankohtaa, joten maaperänäytteet saadaan otettua aiemmin veden alla
olleilta alueilta. Maaperä- ja vesinäytteiden tulosten perusteella tehdään
kullekin vahingon vaikutuspiirissä olevalle kiinteistölle oma kunnostussuunnitelmansa.

Suomen
ympäristökeskuksen (SYKE) lintuasiantuntija tulee torstaina 12.3. arvioimaan
öljyvahingon vaikutuksen alueen vesilinnustoon ja laatii suosituksen
tarvittaville jatkotoimille.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, tilannekeskus, 09 8162 8699.