Siirry sisältöön

Kaislojen niitto etenee Inkoon Fagervikin lahdella

Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitos ja yhteistyökumppanit jatkavat öljyntorjuntatöitä yhteisen
suunnitelman mukaan Fagervikin lahdella Inkoossa.

Öljyn pilaamaa
kaislikkoa poistetaan ensisijaisesti luontoarvoiltaan herkiltä alueilta ja
kiinteistöjen rannoilta. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) lintuasiantuntijoiden
suosituksesta kaislikot pyritään niittämään huhtikuun alkuun mennessä Storsundetin
alueella, jotta alueen vesilinnut saavat sen jälkeen pesimärauhan.
Asiantuntijat eivät havainneet öljyyntyneitä vesilintuja tarkastuskäynnillään
viime viikolla.

Rantojen suojana
pidetään edelleen puomeja. Näin estetään jo puhdistettujen alueiden uudelleen
saastuminen ja öljyn liikkuminen lahdella.

Ympäristöteknisten
tutkimusten näytteenotto saadaan pääosin valmiiksi tämän viikon aikana.
Näytteiden analyysitulosten valmistuttua jokaiselle onnettomuuden
vaikutusalueella olevalle kiinteistölle valmistellaan kiinteistökohtainen
tutkimusraportti sekä tarvittaessa kunnostussuunnitelma.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, tilannekeskus, 09 8162 8699