Siirry sisältöön

Inkoon öljyvahingon torjuntatyöt etenevät suunnitelman mukaan

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja yhteistyökumppanit jatkavat
öljyntorjuntatöitä yhteisen suunnitelman mukaan Fagervikin lahdella Inkoossa.
Vallitsevasta poikkeustilanteesta huolimatta töitä pyritään jatkamaan kuten
tähänkin asti.

Maaperänäytteet koko alueelta on saatu otettua. Joidenkin kiinteistöjen
osalta tehdään vielä täydentävää näytteenottoa. Näytteiden analyysitulosten
valmistuttua jokaiselle onnettomuuden vaikutusalueella olevalle kiinteistölle
valmistellaan kiinteistökohtainen tutkimusraportti sekä tarvittaessa
kunnostussuunnitelma.

Öljyn pilaamaa kaislikkoa on saatu niitettyä jo monelta alueelta ja
niitto jatkuu edelleen. Paikoitellen kaisla on kaatuneena, joten sen poisto vie
enemmän aikaa. Rantojen suojana pidetään edelleen puomeja. Näin estetään jo
puhdistettujen alueiden uudelleen saastuminen ja öljyn liikkuminen lahdella.
Vanhoja imeytyspuomeja on kerätty pois ja uusia laskettu tilalle.

Öljyntorjunta on edennyt tutkimusten ja rantojen suojaamisen osalta
niin, että lahden sulkevan meripuomin poistaminen voidaan aloittaa. Meripuomin
poiston yhteydessä satama-alueen suojaavia puomeja lisätään ja samalla sataman
toimintaa palautetaan ennalleen. 

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, tilannekeskus, 09 8162 8699

Inkoon öljyvahingon torjuntatyöt etenevät suunnitelman
mukaan