Siirry sisältöön

Inkoonrannalla uutta toivoa

Hallituksen tiistain kokouksessa käytiin
lähetekeskustelu potilastietojärjestelmä Apotista. Päätös järjestelmän
käyttöönotosta on tehtävä viimeistään 20.4. Valtuusto kokoontuu kyseisenä
päivänä. Niin sanotuista C10-kunnista useampi on päättänyt olla liittymättä.
Nyt Siuntio on kuitenkin päättänyt liittyä. Kauniainen ja Kirkkonummi ovat
liittyneet jo aikaisemmin. Kunnanjohtajan esitys on, että kunta ei liittyisi
Apottiin.

Koronatilanteesta ja muuttuneiden työnkuvien
myötä 16 henkilöä on siirretty sivistystoimesta perusturvaan. Seitsemälle
henkilölle ei ole onnistuttu löytämään korvaavia tehtäviä. Näiden osalta
palkanmaksu keskeytyy 14 vuorokauden kuluttua työtehtävien loppumisesta.
Varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä noin 20 henkilöä töissä ja sivistyksessä
myös.

Työhyvinvointiin liittyvän kyselyn tulokset on
saatu. Tulos on samalla tasolla kuin ennen. Koko kunnan osalta työhyvinvointi
koetaan hyvin samankaltaisena kuin mitä viime vuonna, kokonaisarvosanan ollessa
3,59 (muutos +0,02). Eniten kehitettävää kuntatasoisesti on siinä, miten
henkisesti raskaaksi oma työ koetaan.

Investointimääräraha siirretään hankkeesta
Kyrkfjärdens skola jäteaseman alueen laajentamiseksi (200 000 €).
Hankkeesta Kyrkfjärdens skola siirretään myös 200 000 euroa hankkeelle Inkoonportti
(katujen ja tonttien rakentaminen).

Nyt vaikuttaa löytyneen tapa
Inkoonranta-hankkeen jatkamiseksi. IKK:n kanssa tehdään esisopimus, jossa alue
varataan IKK:lle vuoden 2021 loppuun asti, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. IKK
on korvannut kunnalle kustannukset, jotka aiheutuivat yhteistyöstä Suomen
Asuntomessujen kanssa.

Wilhelmsdalin käyttösuunnitelma merkittiin
tiedoksi. Wilhelmsdalissa on ympärivuotisen kahvilan lisäksi myös Suuri Sali,
jossa järjestetään koulutuksia, kokouksia, mukaan lukien valtuuston,
kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset sekä yksityisiä tilaisuuksia ja
tapahtumia. Suurta salia vuokrattaisiin kesäisin myös juhlatilaksi. Aula toimii
sisääntulona suureen saliin. Sisääntuloaula varustetaan parilla
lukusalityyppisellä etätyöpisteellä. Sosiaalitilat varataan kahvilayrittäjän
sosiaalitiloiksi. Pieni kokoushuone varataan yrityskäyttöön (kunnan
yritysklinikalle, Novago Yrityskehtiys Oy:n neuvojille sekä muutamalla
yrittäjälle). Kunnanhallitus päätti äskettäin vuokrata Wilhelmsdalin
kahvilatilat Tmi Anniina Raidalle.

Kunnanhallitus päätti delegoida toimivaltansa
hallintojohtajalle yksinyrittäjille myönnettävien avustusten (2000 euroa)
jakamisessa 9.4.-15.10.2020 väliseksi ajaksi. Hakemukset lähetetään sähköisesti
Novagolle, joka käsittelee ne. Hallintojohtaja päättä tuen myöntämisestä.

Valtuustoaloitetta kielikylpytoiminnan
aloittamisessa Inkoon varhaiskasvatuksessa ja alakouluissa käsiteltiin.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kielikylpytoiminnan aloittaminen
Inkoossa ei ole perusteltua, koska ikäluokat ovat pieniä ja toimintaa
järjestetään kahdella kielellä. Kielikylpytoiminnan aloittamisen sijaan
varhaiskasvatus tekee suunnitelmaan lisäyksen leikkisuomen ja -ruotsin
ottamisesta osaksi toimintaa.

Tähtelän kyläyhdistyksen tarjous ostaa
Tähtelän aseman asemarakennukset palautettiin valmisteluun. Kyläyhdistyksen on
tehtävä uusi tarjous. Taustalla on koronaepidemia ja se, että kunta on
päättänyt olla käyttämättä etuosto-oikeuttaan kyseisen alueen osalta. Kunnan on
tällä hetkellä aikaisempaa tarkemmin harkittava kaikkia investointeja. Siksi ei
ole perusteltua lunastaa kiinteistö, jolle tulevaisuudessa olisi hyvin
epätodennäköisesti tarvetta.