Siirry sisältöön

Hallitus keskusteli taloudesta

Hallituksella oli
maanantaina pitkä lista ja kokous kesti jopa neljä tuntia. 

Hallitus päätti
esittää valtuustolle, että Inkoo osallistuu alueelliseen sote-hankkeeseen.
Hankkeen perusajatus on valmistautua alueelliseen yhteistyöhön, vaikka
sote-uudistus ei toteutuisikaan.

Hallitus tutustui
sosiaaliasiamiehen raporttiin edellisvuodelta. Perusturvalautakunta oli
käsitellyt asiaa aikaisemmin ja on perustettu työryhmä, joka muun muassa
suunnittelee muuttuvan yhteiskunnan uusia toimintamuotoja. Inkoossa hiljattain
tapahtuneet traagiset kuolemantapaukset nuorten keskuudessa osoittavat, että
paremmalle seurannalle ja ennaltaehkäisevän toiminnan ohjaukselle on tarvetta.
Tämä työ oli jo käynnistetty ennen traagisia tapahtumia.

Kaavoituskatsaus
hyväksyttiin, mutta siihen tehtiin pieni lisäys koskien kerrostalojen
rakentamista keskusta-alueelle. Poliittinen tahto on siis rakentaa kerrostaloja
keskustaan Inkoonrannan lisäksi (jolla on osittain eri tavoiteryhmä). On
kuitenkin osoittautunut vaikeaksi löytää yrityksiä, jotka haluavat investoida
Inkooseen, sillä yritykset ovat pääasiassa kiinnostuneita suuremmista
hankkeista, kuin mitä Inkoo voi tarjota.

Hallituksessa
keskusteltiin myös Kyrkfjärdenin skolanin nykyisestä rakennuksesta. Rakennusta
tulisi käyttää tehokkaasti, eli sekä päivisin että iltaisin. Tästä syystä myös
muiden toimialojen tilankäyttöä tulee tarkastaa ja kiinteistömassaa pienentää
suhteessa uudisrakennukseen.

Useampi asia liittyi kunnan talouteen. Työ
kunnan organisaation tehostamiseksi jatkuu (resursseja sivistykseltä
perusturvaan). Muutostarve liittyy väestönkehitykseen, eli siihen, että
iäkkäiden määrä kasvaa ja nuorten taas vähenee.

Viime vuonna kunnan tulos oli 1 miljoonaa
euroa alijäämäinen. Taloudelliset näkymät ovat todella huonot koronaepidemian
takia. Tämän vuoden veroennuste osoittaa 1,6 miljoonaan euron alijäämää. Tästä
valtio korvaisi 600 000 euroa, mutta kyseinen korvaus huomioitaisiin
vuorostaan ensi vuoden valtionosuuksissa.

Toinen talouteen liittyvä asia listalla oli
Inkoon väestönkehitys ja toimialakohtaiset tehostamistoimenpiteet vuosille
2021-2023. Kunnanhallitus päätti palauttaa asian lautakuntien valmisteltavaksi
ja kehottaa lautakuntia jatkovalmistelussaan ottamaan huomioon muun muassa ei
lakisääteisten palvelujen tuottamisen tarpeellisuutta, rakennukset, jotka
voidaan vapauttaa kunnan käytöstä sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen
henkilökunnan suhteuttaminen lapsimäärään. Tehostamistoimenpiteiden
seurauksena perusturvan nettotalousarvio tulee pysyä 2020 vuoden tasolla, kun
taas sivistystoimen käyttömenojen tulee laskea 5%:lla vuodesta 2020,
yhdyskuntateknisen toimialan nettotalousarvio tulee laskea 2 % (pois lukien sisäiset
erät) ja hallintopalvelujen nettotalousarvio tulee laskea 2 % (pois lukien
ulkoiset sopimukset). Jokaisen toimialan tulee omalta osaltaan tarkastaa
investointitarpeensa. Tätä varten kunnanhallitus asettaa työryhmän.

Haastava tilanne tulee edellyttämään
palvelutason alentamista, mikäli verokorotuksia halutaan välttää
tulevaisuudessa.

Parempi uutinen on se, että useammasta
pientalotontista Länsikaarella on osoitettu kiinnostusta. Kunnanhallitus
vahvisti siksi yksittäisten tonttien tarkat hinnat. Kunnanvaltuuston päätöksen
mukaisesti hinta on 15 €/m2.

Kunnanhallitus päätti olla käyttämättä
etuosto-oikeutensa kiinteistön Tähtelän aseman osalta.
Kunnanhallitus ilmoittaa Tähtelän kyläyhdistykselle, että heidän kiinnostusta
vuokrata Tähtelän aseman asemarakennukset, ei voida käsitellä, koska kunta on
päättä-nyt olla käyttämättä etuosto-oikeutensa kyseisen alueen osalta.
Kyläyhdistys ilmoitti aikaisemmin, etteivät he enää ole kiinnostuneita
hankkeesta.

Tekninen toimi on kilpailuttanut sähkönhankinnan
ajalle 1.1.2021-31.12.2023. Määräaikaan mennessä saatiin yhdeksän tarjousta,
josta kaikki täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset. Vaasan Sähkö Oy:n tarjous
oli edullisin sekä vapaan sähkön että 100 % uusiutuvan sähkön suhteen. Tarjottu
marginaali on hieman nykyisin voimassaolevaa edullisempi.

Vuositasolla vapaan sähkön ja 100 % uusiutuvan
sähkön hinnanero nykykulutuksella on noin 1 300 €. Kunnanhallitus päätti valita Vaasan Sähkö Oy:n 100 % uusiutuvan sähkön kunnan sähkönhankintatavaksi.