Siirry sisältöön

Kehittämistä ja purkamista agendalla

Hallituksen maanantain kokous oli pitkä.
Kokouksessa keskusteltiin muun muassa perutuista lomautuksista ja uusista
asunnoista.

Ensimmäinen asia koski kunnan uuttaa
visuaalista linjaa ja siihen liittyviä markkinointitoimia. Hallitukselle
esiteltiin kunnan uusi logo ja uusi visualinen ilme otettiin hyvin vastaan
hallituksessa. Ajatuksena on esitellä Inkoon uusi imago yleisölle kesäkuussa.

Kunnan markkinointisuunnitelmaa vuodelle 2020
on päivitetty koronavirusepidemian vuoksi. Tämä tarkoittaa, että suunniteluja
tapahtumia ei järjestetä eikä messutapahtumiin osallistuta. Sen sijaan
määrärahaa käytetään enemmän uuden visuaalisen ilmeen lanseeraamiseen ja
kuntamarkkinointiin uudistetun suunnitelman mukaisesti.

Hallitus hyväksyi yksimielisesti koronakriisin
takia järjestettyjen yhteistoimintaneuvottelujen tulokset, eli ettei ketään
lomauteta. Edellytykset muuttuivat merkittävästi sen jälkeen, kun palattiin
lähiopetukseen ja hallitus päätti lieventää myös muita rajoituksia.

Väylävirasto on pyytänyt Inkoon kuntaa
antamaan lausuntonsa nähtävillä olevasta osuutta km 69 koskevasta
ratasuunnitelmasta. Hallituksen hyväksymässä lausunnossa todetaan muun muassa,
että Inkoon kunnan tavoitteena on rantaradan henkilöliikenteen uudelleen
avaaminen Inkoossa ja että kunta toimii aktiivisesti rantaradan kehittämisen
puolesta eri suunnittelu- ja edunvalvontaryhmissä. Nähtävillä ollut
ratasuunnitelma, jossa rantaradan vakautta parannetaan, on oikeansuuntainen ja
tukee kunnan tavoitteita. Suunnittelussa olevat kunnostustoimet rataosuuksilla
km 69 ja km 65 eivät kuitenkaan ole riittäviä toimenpiteitä henkilöliikenteen
junakapasiteetin lisäämiseksi, mikä kunnan saaman tiedon mukaan on edellytys
aseman uudelleen avaamiseksi Inkoossa.

Inkoon kunnan nyt voimassa oleva ruoka- ja
siivouspalvelusopimus päättyy 31.10.2020. Sopimus kattaa kaikki kunnan ruoka-
ja siivouspalvelut. Kunnanvaltuusto hyväksyi 9.12.2019 vastauksen aloitteeseen
lähiruoan lisäämisestä kunnan ruokapalveluissa. Sen mukaan kunta
mahdollisuuksien mukaan edistää lähellä tuotettujen tuotteiden käyttöä
hankinnoissaan Tätä taustaa vasten hallitus oli tyytymätön valmistelun
sisältöön, joten asia palautettiin Andreas Elfvingin esityksestä valmisteluun
seuraavilla ohjeilla:

Kaksi hallituksen asiaa liittyivät
asuntopolitiikkaan, tarkemmin sanoen sen seurantaan ja edistämiseen. Tällä
hetkellä kunnassa työstetään sekä rivitalotontteja että omakotitalotontteja koskevia
esisopimuksia. Hallitukselle annetaan tästä lähtien asuntopoliittista ohjelmaa
koskeva seurantaraportti tiedoksi vuosittain toukokuussa.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnan ja Siklatilojen
välisen aiesopimuksen kerrostalotontista Mäntytiellä. Aiesopimuksen myötä kunta
varaa tontin Siklatiloille, jotta yhtiö voi markkinoida tontille suunniteltuja
kerrostaloasuntoja. Kunta ei ota minkäänlaista taloudellista riskiä kyseisessä
asiassa.

Kunta hankki vuonna 2012 kalasatamainvestoinnin
yhteydessä kalastus- ja kalankäsittelyvälineistöä yhteistyössä kahden
inkoolaisen kalastajan ja ELY-keskuksen kanssa. Osa välineistä ei ole ollut
käytössä enää vuosiin ja Merikarvian kunta olisi halukas ostamaan kalastajien
käytössä olleet trukin, kylmäkontin ja kalalaatikoita. Kauppahinta olisi sama,
kuin niistä maksettu hinta vähennettynä saadulla 90%:n tuella, yhteensä
3.392,50 €. Kunta on saanut takaisin välineiden vuokratulona maksamansa
hankintahinnan kokonaisuudessaan.

Kylmäkontti ja kalalaatikot ovat kunnan
varikolla, eikä niille ole asianmukaista käyttöä. Trukki on ammattikalastajan
hallussa, mutta sen käyttö on hyvin vähäistä. Olisi tarkoituksenmukaista, että
välineet menisivät ka-lastuskäyttöön ts. siihen tarkoitukseen, jota EU-tuen
saanti aikanaan edellytti. Kunnanhallitus päätti siksi myydä
kalasatamainvestoinnin yhteydessä hankitut kalastusvälineet Merikarvian
kunnalle, ja palauttaa ammattikalastajalle hänen maksamansa osuuden, 2 150
euroa välineiden hinnasta.