Siirry sisältöön

Yhteenveto Inkoon haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien tilanteesta julkaistu

Yhteenveto Inkoon
haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien tilanteesta vuosina 2010 – 2019
julkaistu. Inkoon haja-asutusalueilla noin 63 % jätevesijärjestelmistä täyttävät lainsäädännön vaatimuksia.

Yhteenveto Inkoossa vuosina 2010 – 2019
LINKKI-hajajätevesihankkeen neuvontakäynneillä tehdyistä kartoitustuloksista on
julkaistu. Yhteenvedossa on käyty läpi Inkoon haja-asutusalueiden
tyypillisimmät jätevesijärjestelmät ja niiden uudistamistarve niin kiinteästi
asutuilla kuin vapaa-ajan kiinteistöillä. Tulosten mukaan Inkoon
haja-asutusalueilla noin 37 % jätevesijärjestelmistä ei täytä lainsäädännön
vaatimuksia. Yhteenveto on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://www.vesientila.fi/vesistokunnostus/haja-asutuksen-jatevedet/julkaisut-ja-raportit/.