Siirry sisältöön

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma julkaistu

Maa- ja
asuntopoliittisessa ohjelmassa määritellään kunnan tavoitteet maankäytön ja
asumisen kehittämiselle sekä maapoliittiset keinot tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Tärkeimmät kunnan
kasvusuunnat esitetään kehityskuvassa, jota on päivitetty kuntastrategian
tavoitteiden ja loppusuoralla olevan manneralueen yleiskaavan uudistamisen
kanssa. Kehityskuvassa huomioidaan kasvava kysyntä keskusta-alueille
sijoittuvista asunnoista sekä joukkoliikenteen kysynnän kasvu. Kunnan omistamia
alueita kantatien 51 pohjoispuolella kehitetään työpaikka-alueeksi
(Inkoonportti).

Asuntopoliittisista
tavoitteista kiireellisimpinä ratkaistavina kysymyksinä tuodaan esiin tarve
kohtuuhintaisille vuokra-ja omistusasunnoille kerrostaloissa keskustan
tuntumassa. Erityisesti nuorille suunnattuja edullisia asumismuotoja ja
toisaalta ikääntyville suunnattuja esteettömiä asuntoja tarvitaan
pikaisesti. Asemakaavoituksella edistetään kohtuuhintaisten kerros ja
rivitalojen rakentamismahdollisuuksia keskeisille alueille hyvien
joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Maapolitiikkaa
koskevassa osuudessa on esitetty linjaukset maankäyttösopimusten laatimisen ja
maanhankinnan periaatteiksi. Kunta voi täydentää maaomaisuuttaan hankkimalla
raaka-tai tonttimaata asuntotuotantoa varten kuntakeskustan alueelta
kiinteistökaupalla, maanvaihdolla tai perustelluista syistä muilla
maapoliittisilla keinoilla.

Kunnanvaltuusto
hyväksyi maa- ja asuntopoliittisen ohjelman 24.2.2020. Ohjelma päivitetään
valtuustokausittain.

Tutustu ohjelmaan täältä!