Siirry sisältöön

Infra ja innovaatio herättävät uutta kiinnostusta Route 51 -älytiehanketta kohtaan

Inkoon kunnalle kantatie 51:n
liikenneturvallisuuden parantaminen on ensisijaisen tärkeää, ja kunta edistää
tätä useilla rintamilla. Yksi hankkeista, Route 51 -älytiehanke, on saanut tuekseen
vahvan toimijan, kun hanketta jo pidempään seurannut VTT on ilmaissut
kiinnostuksensa viedä hanketta eteenpäin.

Hanketta on tähän asti toteuttanut Inkoon
kunta yhteistyössä Karjaan Puhelimen ja Raaseporin Energian kanssa. Lisäksi
Nokia, Destia ja moni muu taho ovat osallistuneet valmistelutyöhön.

Business
Finland on myöntänyt VTT:lle rahoituksen hankkeelle, jonka tarkoitus on
muodostaa älytie-ekosysteemi suomalaisista vientiyrityksistä, paikallisista
yrityksistä, tutkimuslaitoksista, kunnista ja kunta-alan toimijoista sekä
regulaatioviranomaisista. Tavoitteena on luoda ekosysteemi, joka lähtee yhdessä
kehittämään kantatie 51:tä maailman turvallisimmaksi ja älykkäimmäksi
tieosuudeksi.

Route 51
käynnistettiin alun perin kantatie 51:n yleisen liikenneturvallisuuden
parantamiseksi, etenkin valaistuksen avulla. Sittemmin hankkeeseen on tullut
mukaan myös tulevaisuuden liikenneratkaisuja koskeva tutkimus ja innovaatiot,
kuten muun muassa sensori- ja tutkatekniikka, älyvalaistus sekä autonominen
ajaminen, eli miten ajoneuvot keskustelevat infran kanssa.

Hankkeen toteuttamista puoltavat kantatie 51:n
paranevan liikenneturvallisuuden lisäksi myös Inkoon sataman ja Joddbölen
kehityksen myötä alueelle tulleet toimijat ja lisääntynyt liikenne.

Lisätietoja: 

Robert Nyman, kunnanjohtaja, robert.nyman@inga.fi, +358 40 149 3762

Henrik Wickström, kunnanhallituksen pj, henrik.wickstrom@inga.fi, +358 44 555 3885

Tero
Kiuru, VTT, Senior Scientist, tero.kiuru@vtt.fi, +358 40 176 8566