Siirry sisältöön

Kunnanhallituksen maanantain kokous keskittyi lähinnä talousarviotyöhön

Kunnanhallituksen
maanantain kokous keskittyi lähinnä talousarviotyöhön

Kunnan
tulisi säästää 1,4 miljoonaa euroa saadakseen tasapainoisen talousarvion ensi
vuonna. Maanantaina kunnanhallitus merkitsi taloudellisen tilanteen ja
tilanneraportin tiedoksi. Puheenjohtajan muutosesitys hyväksyttiin äänestyksen
jälkeen.

Esityksen mukaan kunnanhallitus päivittää aikaisemmin antamansa ohjeet
lautakunnille ja keskushallinnolle talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman
2021-2023 laatimista varten seuraavan mukaisesti:
1. Painottaa lautakunnille, että on erittäin tärkeää, että lautakunnat itse
esittävät tehostamisvaihtoehtoja ja niiden tärkeysjärjestyksen.
2. Kaikki tehostamisesitykset tulee priorisoida taulukkomuotoon, josta myös
ilmenee esityksen vuosittainen nettovaikutus 5 000 € tarkkuudella.
3. Erityisesti ei-lakisääteisten palvelujen tuottamisen tarpeellisuutta tulee
arvioida tarkasti.
4. Esitykset/säästötoimenpiteet on perusteltava.
5. Esityksiä kiinteistöjen optimoinnista on tehtävä yhteistyössä teknisen
toimen johdon kanssa siten, että kokonaisia rakennuksia voisi vapauttaa kunnan
käytöstä ja siten laskea vuosittaisia käyttökustannuksia.
6. Henkilökunnan kokonaismäärän (laskennalliset työvuodet) on vähennyttävä
sivistystoimen osalta vähintään suhteessa oppilas- ja varhaiskasvatuksessa
olevien lasten määrän muutokseen vuosina 2019-2021 ja perusturvassa
henkilötyövuosien määrä ei saa nousta nykyisestä.
7. Tehostamistoimenpiteiden seurauksena lautakuntien talousarvio vuodelle 2021
tulee tarkentua seuraavasti (sis. tulevien palkankorotuksien ym. vaikutukset)
a. perusturvan nettotalousarvio tulee pysyä 2020 vuoden tasolla (pois lukien
Apotin kustannukset)

b. sivistystoimen
käyttömenojen tulee laskea 350 000 eurolla vuodesta 2020 (pois lukien
kotikuntakorvausten tasomuutos)

c. yhdyskuntateknisen
toimialan nettotalousarvio tulee laskea 55 000 euroa (pois lukien sisäiset
erät).

d. hallintopalvelujen
nettotalousarvio tulee laskea 20 000 euroa (pois lukien ulkoiset sopimukset)
8. jokaisen toimialan tulee omalta osaltaan tarkastaa investointitarpeensa.

Sen lisäksi lautakuntia kehotetaan talousarvioesityksissään tarkastelemaan
erilaisia mahdollisuuksia tulojen lisäämiseksi sekä huomioida
vaikuttamistoimielinten lausunnot ja mahdollisuuksien mukaan asukaskyselyn
tulokset.

Hallitus
päätti maanantaina 16.3.2020 varhaiskasvatusta ja opetusta koskevista
poikkeustoimista. Elokuun lopulla Inkoon sivistys- ja hyvinvointilautakunta
esitti, että varhaiskasvatuksen ja opetustoimen maksuista ei myönnetä
vapautusta silloin, kun karanteeni on itse aiheutettu, eli jos perhe/lapsi on
matkustanut maahan, josta Suomeen tultaessa joutuu karanteeniin. Asiassa on
konsultoitu Kuntaliiton juristia, ja hänen kantansa on, että päätöksestä olisi
syytä poistaa kyseinen kohta.

Kunnanhallitus
päätti siten poistaa kyseisen kohdan päätöksestä ja päätti sen lisäksi että

Kunnanhallitus merkitsi osoitteessa www.inkoo.fi olevan kunnan palautekanavan kautta
saadut palautteet tiedoksi. Lomaketta käytettiin 74 kertaa vuonna 2019 ja 77
kertaa kuluvana vuonna. Vuonna 2019 suostuvimmat palauteaiheet olivat tiet ja
kadut, verkkosivut sekä muu palaute. Vuonna 2020 eniten palautetta saivat
liikunta ja ulkoilu, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut aiheet. Myös
verkkosivuista sekä teistä ja kaduista annettiin jonkin verran palautetta
vuonna 2020.