Siirry sisältöön

Nyt kannattaa luopua öljylämmityksestä!

Inkoon kunta on tilannut uusiutuvan energian
kuntakatselmuksen, jonka Ramboll on tehnyt Motiva-mallin mukaisesti. Uusiutuvan
energian käytön osalta Inkoossa saavutettaisiin merkittävin vaikutus lisäämällä
lämpöpumppujen osuutta. Sitä varten voi saada 4 000 euron
valtioavustuksen!

Inkoon kunta on vuonna 2014 liittynyt
hiilineutraalien kuntien verkostoon, eli Inkoo on niin sanottuna Hinku-kuntana
sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosenttia vuoden 2007
tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään
ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla
energiatehokkuutta.

Inkooalueen kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet
19 % vuosina 2005-2018, mutta pysyneet melko tasaisina vuodesta 2014 lähtien.
Inkoon kasvihuonepäästöt olivat vuonna 2018 Hinku-laskentamallin mukaan 45,7
ktCO2e (Suomen ympäristökeskus, 2020). Kasvihuonepäästöjen merkittävimmät
lähteet olivat tieliikenne, maatalous, öljylämmitys, sähkönkulutus ja
työkoneet.

Kasvihuonepäästöt asukasta kohden ovat pysyneet
Inkoossa melko tasaisina vuodesta 2014 lähtien.

Eniten öljyllä ja sähköllä lämmitettäviä
rakennuksia on pientalojen ja rivitalojen keskuudessa, mistä syystä sähkö- ja
öljylämmitys ovat kunnan rakennuskannan yleisimmät lämmitysmuodot.
Puulämmityksen osuus on erityisesti pientalojen keskuudessa merkittävä.
Kaukolämpöä käytetään suhteellisen vähän.

Kunnantalon ja terveyskeskuksen aurinkovoimalat.

Uusiutuvan energian käytön osalta Inkoossa
saavutettaisiin merkittävin vaikutus lisäämällä lämpöpumppujen osuutta. Aurinkoenergian
osalta Inkoossa on merkittävä tekninen kasvupotentiaali sekä lämmityksen että
sähkön osalta.

Kunta voi vaikuttaa uusiutuvan energian
käyttöön ja toteutuvaan energiatehokkuuteen yritysten ja yksityisten
uudisrakennuksissa.

Inkoossa on vielä melko paljon
öljylämmitteisiä kiinteistöjä, joita kunta ei omista. Uusiutuvan energian
lisäämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi kunta voisi yrittää neuvonnan ja
tiedotuksen avulla saada kuntalaiset luopumaan öljylämmityksestä.

Jos 50 % pientaloista ja rivitaloista
vaihtaisivat öljylämmityksen uusiutuviin lämmitysmuotoihin, öljynkulutus
vähenisi noin 9,5 GWh vuodessa, mikä puolestaan vähentäisi öljylämmityksen CO2-päästöjä
noin 2 500 tonnia.

Pientalojen arvioidaan korvaavan öljylämmityksen
lähinnä erilaisilla lämpöpumppujärjestelmillä, joissa täydentävänä
lämmitysjärjestelmänä käytetään sähköä. Siksi öljylämmityksen vähenemisen
arvioidaan lisäävän sähkönkäyttöä.

Asuinrakennuksen öljylämmitysjärjestelmän
poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla on tarjolla
valtionavustusta. Suurin osa avustusta hakeneista ovat vaihtamassa
öljylämmityksen ilma-vesilämpöpumppuun. Toiseksi suosituin on maalämpö.
Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään
kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun
siirrytään muihin ei-fossiilisiin lämmitysjärjestelmiin. Avustusta kannattaa
hakea nyt, avustusta on jo myönnetty suurimmalle osalle hakemuksia.

Linkki hakuohjeisiin: https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle