Siirry sisältöön

Esiopetukseen ilmoittautuminen 18.-29.1.2021

Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu
alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista.
Esiopetuksen laajuus on noin neljä tuntia päivässä. Lukukausi noudattelee
pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja. Esiopetus on
maksutonta.

Esiopetus muuttui velvoittavaksi
vuonna 2015. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden
alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai
muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on
huolehdittava tästä.

Inkoossa esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä
lomakkeella osoitteessa https://www.inkoo.fi/asiointi_ja_lomakkeet/asioi_verkossa

Esiopetuksen jälkeen lapsi voi osallistua
esikoulukerhotoimintaan, joka on maksullista. Se järjestetään koulussa. Siihen
ilmoittaudutaan Wilman kautta helmikuussa.
Huoltaja voi myös valita täydentävän päivähoidon, joka järjestetään
päiväkodissa.
Lisätietoa: http://www.inkoo.fi/palvelut/varhaiskasvatus_ja_opetus/opetus/esiopetus

Esikouluilmoittautuminen tehdään
viimeistään 29.1.2021.

 

HUOM! Esiopetuksessa olevat lapset, jotka aloittavat
peruskoulun ensimmäisen luokan syksyllä 2021, eivät enää ilmoittaudu
perusopetukseen erikseen. Lasten huoltajat saavat asiasta lisätietoa koulun
kautta.

19.1.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta