Siirry sisältöön

Inkoo tekee ennätystuloksen vuonna 2020

Viikon 5 tilanteen mukaan kunnan vuoden 2020
tilinpäätöksen ylijäämän arvioidaan olevan noin 3,3 miljoonaa €. Ylijäämä on
2,6 miljoonaa euroa talousarviota korkeampi. Toimintavuoden erinomaiseen
tulokseen vaikuttivat erityisesti kunnan valtionosuuksien muodossa saadut lisät,
suuremmat verotulot sekä sosiaalipalveluita ja erikoissairaanhoitoa koskevat
palautukset.

– Olemme tietenkin tyytyväisiä hyvään
tulokseen. Mutta hyvästä tuloksesta huolimatta, kuntien taloudellinen tilanne
on haastava. Valtion tuki kunnille tulee vähenemään ja etenkin julkisen
sektorin tulevien vuosien rahoitus on merkittävä epävarmuustekijä, sanoo
talouspäällikkö Charlotta Lindvall.

Kunnanjohtaja Robert Nyman toteaa, että Inkoon
erinomainen tulos auttaa kuntaa jatkamaan kehitystyötä, jota on tehty kuluneen
vuoden ajan.

– Yksi syy hyvään tulokseen on
tonttimyynneistä saadut tulot, mikä merkitsee, että kiinnostus rakentaa Inkooseen
on lisääntynyt. Kunnalla on edessään merkittäviä investointeja tulevina
vuosina, kuten panostukset uuteen kouluun ja uuden asuinalueen infraan. Tämän
nojalla odotamme kovan työmme johtavan negatiivisen väestönkehityksen kääntyvän
vuodesta 2023 alkaen, sanoo Nyman.

Tarkempi analyysi talousarviototeumasta
vastuualueittain sisältyy toimintakertomukseen, joka käsitellään lautakunnissa
helmikuussa ja kunnanhallituksessa maaliskuussa. Tilanne on ollut hyvin
epävarma koko vuoden 2020 ajan. Kunnan saamien eri instanssien laatimat
talousennusteet ovat vaihdelleet voimakkaasti vallitsevan epidemian
aiheuttamasta epävarmasti tilanteesta johtuen. Tilanteen odotetaan jatkuvan
vielä tulevina vuosina, ja siksi on erittäin tärkeää, että kunta harjoittaa
vastuullista taloushallintaa myös jatkossa.

Vuoden 2020 verotulot ylittivät talousarvion
0,5 miljoonalla eurolla ja olivat yhteensä 26,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet
olivat 9,2 miljoonaa euroa. Vuoden aikana on muun muassa epävarmasta
taloustilanteesta johtuen tehty useita lisätalousarviota, jotka ovat lisänneet
kuntien valtionosuuksia. Inkoon kunta on saanut yhteensä noin 1,7 miljoonaa
euroa koronalisiä valtionosuuksien yhteydessä.

Vuoden lopussa kunnan lainataakka oli 13,4
miljoonaa €, eli 2,1 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisvuonna. Lainataakka
on nyt 2 495 €/asukas.

Kunta on vuoden aikana investoinut 3,7
miljoonaa euroa. Yksittäiset suurimmat investoinnit olivat Inkoonportin uuden
yritysalueen infran rakentaminen, Wilhelmsdalin peruskorjaus sekä sataman vesillelaskurampin
siirtäminen. Poistoja on tehty suunnitelman mukaisesti eli 1,6 miljoonan €
arvosta.

Lisätietoja:

Robert Nyman, kunnanjohtaja, +358 40 149 3762
robert.nyman@inga.fi

Charlotta Lindvall, talouspäällikkö, +358 50
324 4141 charlotta.lindvall@inga.fi