Siirry sisältöön

Kuntavaalit Inkoossa 18.4.2021 – asiakirjojen jättäminen

VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ

18.4.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan
Inkoon kunnanvaltuustoon 27 valtuutettua. 

ASIAKIRJOJEN JÄTTÄMINEN

Hakemukset ehdokaslistan julkaisemiseksi
kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmässä (ehdokashakemukset) ja muut
ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava keskusvaalilautakunnalle,
tai postitse toimitettaessa siten, että ne ovat perillä
keskusvaalilautakunnassa viimeistään 9.3.2021 ennen klo 16.00.

Postiosoite: Inkoon Keskusvaalilautakunta, sihteeri
Eija Taskinen, Rantatie 2 10210 Inkoo

Edellä mainittuja asiakirjoja henkilökohtaisesti
luovutettaessa ne on annettava keskusvaalilautakunnan sihteeri Eija Taskiselle,
joka ottaa ne vastaan keskusvaalilautakunnan puolesta vastaan Inkoon
kunnantalolla osoitteessa Rantatie 2, 10210 Inkoo 

Inkoossa 9.2.2021 

Inkoon keskusvaalilautakunta