Siirry sisältöön

Inkoon hanavesi on laadultaan erinomaista

Inkoon Veden
veden laatua seurataan säännöllisesti. LUVY analysoi veden laatua joka toinen
viikko ja analyysien tulokset julkaistaan Inkoon kunnan kotisivuilla. 

Vesi
täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan hyvälle talousvedelle asetetut
laatuvaatimukset ja – suositukset. Täällä voi tutustua LUVY:n raportteihin
tarkemmin.