Siirry sisältöön

Inkoolle myönnettiin merkittävä avustus ilmastotyöhön

Ympäristöministeriö
on myöntänyt Inkoon kunnalle merkittävän tuen kunnan kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Hiilineutraali
Inkoo 2035 -hankkeelle myönnettiin 70 000 euroa, mikä vastaa 70 prosenttia hankkeen
kokonaiskustannuksista. Kunnan osuudeksi jää siis 30 000 euroa.

Hanke, jota on suunniteltu
yhteistyössä Novagon kanssa, auttaa Inkoon yrityksiä, mm. alkutuotannon
toimijoita, tarkistamaan prosessejaan, jotta he voisivat muuttaa tuotantonsa ympäristöystävällisemmäksi.

Koko prosessi on
seurausta aloitteesta, joka toimitettiin valtuustolle viime vuoden joulukuussa
Henrik Wickströmin toimesta. Aloitteen avulla haluttiin mm. aktivoida kunnan
ilmastotyötä ja saada kunnan asukkaat aktiivisemmin osallistumaan
ilmastotyöhön. Aloitteessa mainittiin myös tiekartta, jonka avulla pyritään
saavuttamaan kunnan HINKU-tavoitteet.

Kunnanhallitus
päätti tammikuussa, että kunta hakee hankerahoitusta tukeakseen yrityksiä ja auttaakseen
heitä siirtymään ilmastoa säästäviin prosesseihin.