Siirry sisältöön

Joddböle IV asemakaavamuutoksen ehdotus nähtävillä

Kaava-alue
Joddböle IV sijaitsee pääosin Rudus Oy:n omistamalla alueella Satamatien
varrella Inkoossa. Hankkeessa on tarkoitus muuttaa vuonna 2009 hyväksyttyä
Joddbölen asemakaavaa. Tavoitteena on varata alue kokonaisuudessaan teollisuus-
ja varastorakennuksille. 

Alueelle sijoittuva yritystoiminta voi olla joko
satamaan tukeutuvaa tai muuta tilaa vaativaa toimintaa. Tuotantoteollisuuden
lisäksi  alueelle voi sijoittua esimerkiksi kierrätys- ja logistiikka-alan
palveluita.  

Kaavaluonnos oli
nähtävillä loppuvuonna 2019. Hanke on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Kunnanhallitus
päätti 15.3.2021 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville rakennus- ja
ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti. Päätöksen mukaan asemakaava tullaan
hyväksymään vaiheittain.  Ensimmäisessä vaiheessa, nähtävilläolon jälkeen,
 hyväksymiskäsittelyyn valmistellaan kaavan itäinen osa, ja kaavan
läntinen osa jää odottamaan tähän kaava-alueeseen rajoittuvien Joddböle II ja
Joddböle III kaavamuutosten etenemistä. Tällä parannetaan kunnan
mahdollisuuksia sovittaa yhteen maanomistajien erilaisia tavoitteita,
 esimerkiksi herkempiä datakeskus- ja aurinkoenergiatoimintoja louhinnan
kanssa.
 

Kaavaluonnoksen
nähtävilläolon 2019 jälkeen kaavaratkaisua on muutettu merkittävästi.
Ensimmäisessä vaiheessa hyväksyttäväksi vietävällä osalla tulevan tonttialueen
korkotasoa on nostettu sovittamalla se lähialueisiin ja Satamatiehen.
Tarkistetulla korkotasolla myös esirakentaminen eli louhinta on toteutettavissa
kohtuullisessa ajassa. Kaavan läntisen, Grävlingsbergetille sijoittuvan osan
esirakentaminen tonttialueeksi tulee sen sijaan edellyttämään pitkään jatkuvia
louhintoja.   

Lausunnot ja
muistutukset kaavaehdotuksesta tulee antaa 3.5.2021 mennessä osoitteeseen
kaavoitus@inkoo.fi. Lausunnot ja muistutukset annetaan koko nähtävillä
olevasta kaavasta. 

Kaava-alueen
itäiselle osalle on jätetty lupahakemus maa-ainesten ottoon. Lupahakemus on
ollut nähtävillä ja lausunnoilla vuodenvaihteessa 2019-2020. Hakemus
käsitellään rakennus- ja ympäristölautakunnassa ja siitä tiedotetaan erikseen.
Luvassa käsitellään tarvittavat suojaustoimenpiteet, kuten melu- ja
pölyntorjuntatoimenpiteet.