Siirry sisältöön

Manneralueiden yleiskaavasta tehtiin kolme valitusta

Kunnanvaltuusto hyväksyi Manneralueiden yleiskaavan 15.2.2021. Päätöksestä tehtiin kolme valitusta. Näistä kaksi ovat yksityishenkilöiltä ja kolmas Uudenmaan ELY-keskuksesta.  Valitukset käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa, jonka päätöksestä on edelleen mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksen jälkeen on kaavakartassa havaittu asiavirheitä. Ennen valituksiin vastaamista on virheet korjattava. Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi asiavirheiden korjaukset 20.4. ja kunnanhallitus 26.4. Kunnanvaltuusto päättää korjauksista 3.5. 

Kunnanvaltuuston päätöksen lainvoimaiseksi tultua muutoksenhakuaika alkaa uudelleen. Valituksen tehneiden ei tarvitse jättää valituskirjelmiään uudelleen, vaan ne siirtyvät automaattisesti uuden päätöksen käsittelyyn.  

Yleiskaavan alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. Rakennuslupien sekä  tarvittaessa suunnittelutarveratkaisujen käsittely jatkuu aiempaan tapaan voimassa olevaan yleiskaavaan perustuen. Laadittuja mitoituskarttoja hyödynnetään rakennuslupaharkinnassa.