Siirry sisältöön

Kunnanhallituksen päätökset 8.6.

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina. Alla tiivistelmä hallituksen päätöksistä:

Ohjeet
talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2024 laatimista varten

Aikataulut ja ohjeet ovat samantapaiset kuin
aikaisempina vuoisina. Talousarviokehykset perustuvat tämän vuoden
talousarvioon ja niissä on myös huomioitu toimialoilta saadut tiedot. Myös
HUSilta saadut ennakkotiedot on huomioitu sekä teknisen hallinnon uuden
organisaation seuraukset.

Aikataulun osalta todettiin, että tilanne
tarkistetaan uudestaan elokuussa, kun uudet veroennusteet ovat saatavilla.
Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että voidaan laatia tasapainoinen talousarvio.

Yhdyskuntateknisen
toimialan ja keskushallinnon organisaatiomuutos

Yhdyskuntateknistä toimialaa koskeva
organisaatiomuutos palautettiin, koska siihen tehdään vielä täsmennyksiä
koskien johtavien viranhaltijoiden vastuuta isoissa hankkeissa.

Iäkkäiden
palvelustrategia

Hallitus päätti myöntää hankkeelle Campus
Lönneberga 40 000 € suunnittelumäärärahan. Tavoitteena on vähentää
laitosasumisen ja tehostetun palveluasumisen tarvetta. Tämä siitä syystä, että
yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa merkittävästi lähivuosina.

Stormossenin
maankaatopaikan rakentaminen

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että hankkeelle Kevyen liikenteen hankkeet varatusta määrärahasta siirretään 60 000
€ hankkeelle Stormossenin maankaatopaikan rakentaminen.

Maa- ja
asuntopoliittinen ohjelma

Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.
Lähestymme tilannetta, jossa meillä ei ole omia tontteja myytävänä.
Westerberg-alueen laajentaminen on tärkeää, mutta edellyttää asemakaavoitusta.

Paloaseman
suunnittelu

Kunnanhallitus päätti, että paloaseman
suunnittelua jatketaan siten, että sijoituspaikaksi valitaan Tähteläntien
länsipuolinen, kunnan omistama alue kantatien 51 eteläpuolella.

Aikataulun nopeuttamiseksi rakentamiselle
voidaan hakea poikkeamislupaa siinä vaiheessa, kun kaava- ja
rakennussuunnittelu on edennyt lupaharkinnan kannalta riittävän pitkälle.

Inkoon
Venesatamat Oy:n osakeanti

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että Inkoon Venesatamat Oy:n hallituksen päätöksen mukaisesti valtuusto päättää
osakeannin toteuttamisesta vuodenvaihteessa 2022-23. Käytännössä kaksi
kolmasosaa yhtiöstä myydään. Varat käytetään uusien laitureiden rakentamiseen
sekä alueen ruoppaamiseen. Venepaikkojen määrä kasvaa noin 300 venepaikalla.