Siirry sisältöön

Inkoon väylän ruoppaus käynnistyy syyskuussa

Kartta ruoppauksista.

Kartta ruoppauksista.

Inkoon pienvenesatamaan johtavat väylät
ruopataan syyskuussa, jonka jälkeen väylien virallinen syvyys on 2,4 metriä.
Väylät ruopataan todellisuudessa 60 cm tätä syvemmäksi varmuustoimenpiteenä,
eli väylien tekninen syvyys on keskivedellä 3
metriä.

Ruoppauksen suorittaa Suomen Vesityö Oy.
Tilaajat ovat Väylävirasto ja Inkoon kunta. Ruoppaukset käynnistyvät syyskuussa
Österströmmenistä ja jatkuvat lokakuun 1. päivästä alkaen
Kirkonkylänväylän loppuosuudella Kirkonkylän pienvenesatamaan. Joki
ruopataan suurin piirtein Ravintola Deltan kohdalle asti. Tämän osuuden ruoppaustöiden arvioidaan kestävän noin 3-4
viikkoa. Ravintola Deltasta sillan kohdalle ruoppaustyöt suorittaa paikallinen
yrittäjä.

Ruoppaukseen käytettävät proomut ovat 30 m
pitkiä, 7 m leveitä ja niiden syväys on 2 m. Österströmmenin ruoppausmassat
läjitetään mereen Fagerön eteläpuolella sijaitsevalle läjitysalueelle.
Kyrkfjärdenin massat nostetaan maihin.

Proomut kiinnittyvät joen länsireunaan Ingå Motor
ja Svetsin vieressä olevan rampin läheisyyteen. Suomen Vesityö rakentaa
kyseiseen kohtaan teräksellä vahvistetun laiturin, johon he voivat kiinnittyä
ja siirtää massat maihin. Massat kuljetetaan dumperilla isoon altaaseen, joka
on rakennettu Mekaniska Marinin ja Lilluddenin väliin. Allas toimii myöhemmin
alueelle suunnitellun puiston pohjana. Altaan pohjoisreunasta tulee
Lilluddenille vievän kevytliikenneväylän perusta.

Veneilijöiden tulee noudattaa varovaisuutta ja
ajaa mahdollisimman hiljaa proomujen läheisyydessä. Joesta poistetaan osa
peräpaaluista ennen 1. lokakuuta. Tämä koskee paikkoja I01-I73 sekä H64-H72. Asianomaisille
järjestetään väliaikaiset korvaavat paikat muualta.

Proomut voi ohittaa joessa, mutta hyvin
varovaisesti, sillä joki on itse asiassa työaluetta.
Jokea ei kuitenkaan suljeta liikenteeltä. Myös maissa on noudatettava
varoivaisuutta dumpperiliikenteen takia. Dumppereiden ajoreitit merkitään
kunnan toimesta.

Kun ruoppaus on suoritettu, viitat uusitaan.
Österströmmenin linjauksesta tulee suorempi ja se kulkee hieman etelämpänä kuin
nykyinen väylä. Kyrkfjärdenin väylän linjaus ei muutu. Loppukatselmuksen
jälkeen väylät luovutetaan Inkoon kunnalle joskus vuodenvaihteen tienoilla.
Väyläviraston tavoitteena on lähitulevaisuudessa siirtää pienempiin
kyläkeskuksiin ja vastaaviin johtavat väylät kunnille. Virasto haluaa keskittyä
suurempiin saaristo- ja rannikkoväyliin. Inkoon kunta on yksi ensimmäisistä,
joka yhteistyössä Väyläviraston kanssa on käynnistänyt hankkeen tämän
tavoitteen toteuttamiseksi.

Hankeryhmä koostuu Väyläviraston Meriväyläyksikön
sekä Inkoon kunnan teknisen toimen asiantuntijoista ja sitä koordinoi Jochim
Donner, joka myös toimii ryhmän sihteerinä.

Lisätietoja:

Jochim Donner, projektikoordinaattori,
+358 40 041 6572, jochim.donner@yahoo.fi