Siirry sisältöön

Kuulutus meluilmoituksen vireilletulosta

KUULUTUS MELUILMOITUKSEN VIREILLETULOSTA

Oy
Rakennuspartio Ab on 6.9.2021 ilmoittanut tilapäisestä melua aiheuttavasta
toiminnasta (YSL 118 §) osoitteessa Museotie 7, 10210 Inkoo (149-425-1-125)
ajalla 18.10.2021-15.11.2021.

Meluilmoituksella
suoritetaan purkutöitä sekä paaluntaa ma-pe klo 07-18. Rakennustyöt liittyvät Kyrkfjärdenin
vanhan koulurakennuksen purkuun sekä uuden koulurakennuksen
esirakentamistöihin. Melua aiheuttavat työt, melutaso ja toiminta-alue on esitetty
tarkemmin tämän kuulutuksen liitteenä olevassa hakemuksessa, joka on nähtävillä
kunnan kotisivuilla.

Kuulutus
liitteineen on julkaistu Inkoon kunnan verkkosivuilla 17.9.2021. Asiakirjat
pidetään nähtävillä 17.9.2021 – 4.10.2021. Muistutuksia tai mielipiteitä
meluilmoituksen johdosta voi jättää Inkoon kunnan ympäristöpäällikölle
sähköpostitse (ymparisto(at)www.inkoo.fi) tai postitse (Rantatie 2, 10210 Inkoo)
siten, että ne ovat perillä viimeistään 5.10.2021 klo 16.15.

Viran puolesta

Julia Scheinin, ympäristöpäällikkö

HAKEMUS_1_Kyrkfjarden (pdf) (381.8 KB)