Siirry sisältöön

Lietteenkuljetuksiin muutoksia lähivuosina – urakoitsijat mukaan suunnitteluun

Rosk’n Roll on
ryhtynyt suunnittelemaan haja-asutusalueiden lietteenkuljetusten järjestämistä.
Uudenmaan jätelautakunnan päätöksen mukaan sako- ja umpikaivojen tyhjennykset
siirretään kunnan järjestämäksi palveluksi 12 kunnan alueella Itä- ja
Länsi-Uudellamaalla 3–5 vuoden kuluessa. Alueen kunnat ovat antaneet
jätehuoltoon liittyvät operatiiviset tehtävänsä omistamansa jäteyhtiön, Rosk’n
Rollin, hoidettavaksi. 

– Suunnittelu on
käynnistynyt. Pitkähkö siirtymäaika mahdollistaa huolellisen ja hallitun
siirtymisen, kertoo Rosk’n Rollin toimitusjohtaja Vesa Heikkonen.

Asiakkaille
vaivatonta

Kiinteistöjen
omistajille saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyspalvelu tulee olemaan
jatkossakin hyvin helppo ja vaivaton. Kaivon tyhjennyksen ja lietteen
kuljetuksen voi tilata Rosk’n Rollilta silloin kun sille on tarvetta.
Vaihtoehtoisesti Rosk’n Rollin kanssa voi sopia saostuskaivoille määräajoin
tehtävästä tyhjennyksestä, jolloin asiakas saa ennakkoilmoituksen tulevasta
käynnistä eikä hänen tarvitse muistaa asiaa itse.

Alueen
jätehuoltomääräyksissä on määritelty se, kuinka usein kaivot tulee minimissään
tyhjentää. Näin tulee olemaan jatkossakin.

– Jos asiakas ei
jostain syystä muista tilata tyhjennystä määräajoin, me olemme häneen
yhteydessä. Koskaan ei tietenkään tulla kiinteistölle ilman ennakkoilmoitusta,
lisää palvelu- ja kehitysjohtaja Marko Printz.

– Tiedostamme
hyvin, että lietteenkuljetus on hyvin erilaista palvelua kuin seka- ja
hyötyjätteiden kuljetus. Tätä varten rakennetaan siis myös ympärivuorokautinen
päivystyspalvelu.

Asiakkaiden
kaivojen tiedot tarkastetaan ja täydennetään asiakkaan ensimmäisen
lietteenkuljetustilauksen yhteydessä. Samalla varmistetaan, että kaivojen
sijainnit, kulkuyhteydet ynnä muut seikat, jotta tyhjennys hoituu sujuvasti

– Erilaisia kiinteistöjä
varten tarvitaan erilaista kalustoa. Huomioimme tämän kuljetusten
kilpailutuksissa. Jos kiinteistölle on päästy tähänkin asti, sinne päästään
myös jatkossa, Printz toteaa.

– Muualla
Suomessahan on monia alueita, joissa lietteenkuljetukset on järjestetty näin jo
vuosien ajan. Käytämme suunnittelussa hyödyksi kollegojemme eli muiden
kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden pitkää kokemusta, Vesa Heikkonen mainitsee.

Kuljetukset
kilpailutetaan

Rosk’n Roll ei
itse omista kuljetuskalustoa, vaan se tulee kilpailuttamaan kaikki
lietteenkuljetukset julkisena hankintana rullaavasti siten, että urakoita tulee
tasaisesti tarjolle. Urakka-alueet mitoitetaan niin, että myös paikalliset
yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Tavallisesti kunnallisissa kuljetusurakoissa
on pitkät sopimusajat, mikä antaa urakoitsijoille mahdollisuuden investoida
kalustoon.

– Arvioimme
kuljetusurakoitsijoiden töiden lisääntyvän, kun lietteenkeräyksen piiriin
saadaan kattavasti kaikki ne kiinteistöt, jotka siihen määräysten mukaan
kuuluvat, Heikkonen huomauttaa.

– Pienemmälläkin
yrityksellä mahdollisuus tulla valituksi, ja esimerkiksi erilaiset
yhteenliittymät ja aliurakointi tullaan sallimaan näissä kilpailutuksissa.
Riittää, että yrityksellä on kalusto ja osaaminen ja yrittäjä tekee tätä
ammatikseen eli on jätehuoltorekisterissä ja lakisääteiset velvoitteet
hoidettu, Marko Printz sanoo.

Toistaiseksi ei
kiinteistöjen omistajien eikä alueen lietteenkuljetusyrittäjien tarvitse tehdä
mitään. 

– Ensi vuonna Rosk’n Roll on yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin alueen
urakoitsijoihin, sillä haluamme keskustella heidän kanssaan ja kuulla heidän
näkemyksiään osana palvelun suunnittelua ennen varsinaisen tarjouskilpailun
avaamista.

Suunnitteilla on
tehdä ensimmäiset kilpailutukset vuonna 2023, ja vuonna 2024 alkaisivat
ensimmäiset Rosk’n Rollin järjestämät lietteenkuljetukset. Rosk’n Roll
tiedottaa asiakkaille käytännön järjestelyistä tarkemmin sitä mukaa kun alueet
ja kunnat liitetään uuteen järjestelmään.