Siirry sisältöön

Kunnanvaltuusto päätti lisämäärärahoista

Kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina
Merituulen koulussa. Esityslistalla oli muun muassa talousarviomuutoksia ja
henkilövalintoja. Varsinaisen kokouksen jälkeen keskusteltiin vielä
strategiatyöstä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 21.6.2021
yhdyskuntateknistä toimialaa ja keskushallintoa koskevan organisaatiomuutoksen.

Kunnanvaltuusto päätti jakaa
yhdyskuntatekninen toimialan poliittisen rakenteen mukaan tekniseen toimeen
sekä rakennus- ja ympäristötoimeen. Hallintosääntö päivitettiin ja se astui
voimaan 1.8.2021. Yhdyskuntateknisen johtajan virka lakkautettiin ja
kunnaninsinöörin virka perustettiin.

Organisaatiomuutoksen osalta kunnanhallitus
hyväksyi 14.6.2021 kaavoituspäällikön ja kunnaninsinöörin tehtävänkuvaukset.
Kaavoituspäällikkö on osa rakennus- ja ympäristölautakunnan hallintoa, kun taas
kunnaninsinööri toimii teknisen toimen toimialajohtajana.

Kunnanhallitus päätti myös perustaa logistikon
toimen keskushallintoon sekä osa-aikaisen (60 %) hallintoassistenttitoimen
rakennus- ja ympäristötoimeen.

Päivitetyn hallintosäännön mukaan
kunnanhallitus vastaa kuntalaissa säädettyjen tehtävien lisäksi myös muun
muassa liikkumisen palveluihin liittyvistä asioista. Kunnanhallitus päättää
liikkumiseen liittyvistä asioista, kun hankinnan arvo on yli 50 000 € sekä
kaikista joukkoliikenteeseen kuuluvista asioista.

1.8.2021 alkaen liikkumisen palveluille avattiin
uusi vastuualue kunnanhallituksen alaisuuteen. -80 000 € määräraha siirretään
teknisen toimen joukkoliikenteen ja kuljetusten vastuualueelta
kunnanhallituksen liikkumisen palvelujen vastuualueelle.

Kunta rekrytoi parhaillaan kunnaninsinööriä,
jonka arvioidaan aloittavan virassaan joulukuussa. Rekrytoinnin aikana
kaavoituspäällikkö toimii vt. kunnaninsinöörinä. Kaavoituksen vastuualueen ja
teknisen lautakunnan hallinnon väliselle määrärahasiirrolle ei ole tarvetta
talousarviovuonna 2021.

Sivistykselle
siirretään rahaa

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan
osavuosikatsauksen 1-6/2021 valmistuessa on käynyt selväksi, että toimialalle
myönnetty talousarvio ei riitä koko vuodelle.

Pandemia on vaikuttanut kaikkien kolmen
vastuualueen toimintaan ja talouteen niin, että lautakunta anoo lisämäärärahaa.
Selkeimmät ylitykset ovat henkilöstökuluissa ja työllisyyskorvauksissa. Lisäksi
maksutuloja saadaan budjetoitua vähemmän, kun toimintaa ei ole voitu järjestää
suunnitellun mukaisesti.

Siksi kunnanvaltuusto esittää, että kunnan
budjetoituja kunnallisverotuloja korotetaan 202 000 eurolla
22 579 000 euroon kattamaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan
lisämäärärahatarpeen. Talousarviomuutoksen nettovaikutus on siten 0 €.