Siirry sisältöön

Inkoon kunnan talousarvioesitys vajaa 600 000 euroa ylijäämäinen – uskaltaa panostaa kehitykseen

Lukuisista suurista investoinneista ja
toimintaan vaikuttaneesta pandemiasta huolimatta Inkoon kunnan vuoden 2022
talousarvion ylijäämä on 577 460 euroa. Tulevina vuosina painopiste on
kuntakehityksessä.

– Moneen muuhun kuntaan verrattuna tilanteemme
on melko hyvä. Valtionosuuksia ja verotuloja koskevat ennusteet ovat usein
olleet kohdallamme positiivinen yllätys. Olemme edelleen menossa oikeaan
suuntaan, mutta emme voi luottaa siihen, että tilanne automaattisesti jatkuu
samanlaisena tulevaisuudessa, toteaa kunnanjohtaja Robert Nyman.

Useampi hyvä vuosi on kasvattanut kunnan
kumulatiivista ylijäämää – eli puskuria huonommille vuosille. Kumulatiivinen
ylijäämä on tällä hetkellä 8 miljoonaa euroa ja suunnitelmavuosien jälkeen
vajaa 11,2 miljoonaa euroa.

– Talouden kannalta ainoa oikein suuri haaste
on meneillään olevat ja tulevat investoinnit, jotka ovat merkittävät tämän
kokoiselle kunnalle. Meidän on järjesteltävä syntynyttä investointivelkaa.
Tästä syystä lainataakka asukasta kohti ja poistot kaksinkertaistuvat tulevan
neljän vuoden aikana. Lainataakan arvioidaan nousevan
yli 5 000 euroon per asukas. Taso on kuitenkin hallittavissa ja meillä tulee
olemaan mahdollisuus vuokrata osa kiinteistöistä hyvinvointialueelle, sanoo
Nyman.

Suuret
investoinnit

Kunnan investointitarve on suuri.
Suunnitelmakauden investointitarpeen arvioidaan olevan yhteensä noin 30,4
miljoonaa euroa. Vuonna 2022 suurimmat investoinnit ovat Inkoonrannan infra
(1,2 milj. €), Kyrkfjärdens skolanin uudisrakennus (5,4 milj. €), Kalasatamantie
(800 000 euroa) ja Degerby-Störsvik runkolinja (800 000 euroa).

– Kunnalle toimitetut suunnitelmavuosia
koskevat epävarmat ja vaihtelevat vero- ja valtionosuusennusteet tekevät
tulevien vuosien suunnittelusta haastavaa. Investointitarve on suuri, ja tämän
lisäksi kunnan tuloperusta pienenee merkittävästi vuodesta 2023 alkaen, sanoo
talouspäällikkö Charlotta Lindvall.

Painopiste:
Kestävä kehitys

Talousarvioesityksessä painopistealueet ovat
muun muassa asuntopolitiikka ja maankäyttö. Kunta hankkii raakamaata ja
kaavoittaa uusia asuinalueita eri asuinmuodoille, myös vuokra-asunnoille. Kunta
haluaa toimia aktiivisesti Joddbölen alueella toimien yritysten kumppanina.
Vuonna 2022 edistetään Inkoonportti II asemakaavaa, mikä mahdollistaisi
merkittävän määrän yritystontteja sekä muuta toimintaa kantatie 51
eteläpuolelle.

Panostukset kattavaan ja toimivaan
joukkoliikenteeseen sekä kunnassa että kunnan ulkopuolella jatkuvat muun muassa
palkkaamalla kokoaikaisen logistikon.

– Vahvistamme myös perusturvan resursseja. Palkkaamme
muun muassa toisen psykologisen sairaanhoitajan vastamaan pandemian
aiheuttamaan tarpeeseen. Sen lisäksi vahvistamme myös hyvinvointitoimialaamme,
ja olemme varanneet määrärahan yhden henkilön palkkaamiseksi hyvinvoinnin
edistämisen tulosalueelle 1.8.2022 alkaen, sanoo kunnanhallituksen
puheenjohtaja Henrik Wickström.

Ilmastotyö on talousarvioesityksen punainen
lanka.

– Todennäköisesti ilmastotyön edistämiseksi on
käytetty ennätysmäärä sanamuotoja. Laadimme muun muassa tiekartan
ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi, sanoo Wickström. 

 

Tunnusluvut

Veroprosentti: 20,75

Verotulot 28,9 milj. €

Valtionosuudet: 8,2 milj.

Toimintatuotot: 10,8 milj. €

Toimintamenot: -45,6 milj.

Vuosikate: 2,4 milj.

Tulos: 577 460 €

Lainaa/asukas: 5 421€

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Robert
Nyman +358 40 149 3762 robert.nyman@inga.fi

Talouspäällikkö Charlotta Lindvall +358 50 324
4141 charlotta.lindvall@inga.fi

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik
Wickström +358 44 555 3885 henrik.wickstrom@inga.fi