Siirry sisältöön

Inkoon päättäjät ovat huolissaan nuorten mielenterveysongelmista

Inkoon päättäjät
ovat huolissaan nuorten mielenterveysongelmista ja niiden saatavuudesta.
Valtuuston maanantain kokouksessa jätettiin kaksi nuorten
mielenterveysongelmiin liittyvää aloitetta. 

Toisen aloitteen
ensimmäisinä allekirjoittajina ovat Henrik Wickström ja Patricia Grönholm.
Aloitteen otsikko on ”Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita nuorille”. 

Allekirjoittaneet
toteavat, että mielenterveysongelmat ovat kasvava ongelma ja tilanne on huonontunut
entisestään koronaepidemian aikana. Tilanne on vakava kaikissa
ikäryhmissä – nuorista iäkkäisiin. 

Inkoo
suunnittelee yhden uuden psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamista ja tämä on
hyvä toimenpide. Allekirjoittaneet haluavat, että apua tarjotaan riittävän
ajoissa. Olisi erityisen tärkeää, että nuorille olisi tarjolla mahdollisimman
helppoja palveluita. 

Siksi allekirjoittaneet haluavat, että 

– mahdollisuutta
tarjota matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita paikoissa, joissa nuoret
oleskelevat (esim. Unccan) selvitetään. 

– kunnan
kotisivulla, kouluissa ja sosiaalisessa mediassa aktiivisesti tuodaan esille,
missä nuoret voivat saada keskustelutukea mielenterveysongelmiin liittyvissä
asioissa. 

Valtuustoaloitteessa,
jonka ensimmäiset allekirjoittajat ovat Rasmus Sulonen ja Timo Kallio,
allekirjoittaneet haluavat, että kunnan matalan kynnyksen palveluiden
näkyvyyttä parannetaan. Matalan kynnyksen palveluita ovat muun muassa etsivä
nuorisotyö, päivätoiminta ikääntyneille henkilöille, lapsiperheille suunnatut
perhekahvilat sekä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto. 

Näkyvyyttä voisi
parantaa esimerkiksi ryhtymällä seuraaviin toimenpiteisiin: 

– Kunta
luo dokumentin, johon kerätään yhteystiedot tarjolla olevista matalan kynnyksen
palveluista.

– Kunnan
nettisivuille luodaan linkki, josta avautuu tarjolla olevat matalan kynnyksen
palvelut ja niiden yhteystiedot.

– Kuntalaisia
tiedotetaan asiasta, ja yhteystiedot asetetaan esille siten, että ne on
mahdollista löytää ilman internetiä.

– Kunta
rakentaa informaatiotaulun keskustan alueelle, jolta kyseiset tiedot löytyvät.

Talousarvio
hyväksyttiin

Kokouksessa
käsiteltiin myös vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2022-2024
taloussuunnitelmaa, jotka hyväksyttiin Henrik Wickströmin ja Marie
Bergman-Auvisen esittämällä lisäyksellä: 

”Perusturvalautakunta
arvioi käyttösuunnitelman yhteydessä Apotti-potilasjärjestelmän käyttöönoton
ajankohdan huomioiden Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutilanteen.
Perusturvalautakunta selvittää onko syytä tehdä väliaikaisia päivityksiä
potilasjärjestelmiin ennen Apotin käyttöönottoa.”