Siirry sisältöön

Valtuusto näytti vihreää valoa Bergvallan suunnittelun jatkamiselle

Kunnanvaltuusto kokoontui tänä vuonna
viimeistä kertaa maanantaina ja pandemiatilanteesta johtuen etänä. Kokouksessa
käsiteltiin muun muassa kiinteistöohjelmaa ja Bergvalla-alueen
hotellitoimintaa.

Kiinteistöohjelmassa kiinteistöt priorisoidaan
käyttötarkoituksen, käyttöasteen ja kiinteistön kunnon mukaan (nk. salkutus).
Ohjelma on lähtökohtana sille, miten rakennusta tulevaisuudessa hoidetaan ja
korjataan. Kristian Westerholm esitti, että kiinteistön Fagerstrand osalta
kiinteistöohjelmasta poistetaan kyseisen kiinteistön käyttötarkoitus.
Fagerstrand on Inkoonrannan vieressä sijaitseva kiinteistö, jonka kunta osti
hiljattain ja jonka osalta todettiin, ettei se sovellu nuorisotoimelle.
Westerholmin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Vihreiden Mikko Heini oli sitä mieltä, että
kiinteistöohjelmaa tulisi kehittää tulevaisuudessa siten, että siihen
sisältyisi myös muun muassa ympäristötavoitteet ja kunnossapitotavoitteet.

Kokoomuksen Juha Kainulainen huomautti, että
synergiaedut tulisi nostaa esille kunnostuksissa.

Kesällä Bergvallaan avatun The Barö-hotellin
omistaja on ilmoittanut olevansa halukas ostamaan noin kuuden hehtaarin
lisäalueen toiminnan laajentamiseksi. Tavoitteena on rakentaa parisen kymmentä
uutta majoitusrakennusta ja päärakennus (noin 500 k-m2), yhteensä noin
3 000 k-m2. Lisäksi toivotaan voimassa olevaan ranta-asemakaavaan
muuttamista nykyisen tontin rakennusoikeuden kasvattamiseksi.

RKP:n Kaj Karlstedt esitti asian palauttamista
muun muassa siitä syystä, että paikallisia asukkaita tulisi kuulla ennen
prosessin jatkamista. Esitys ei saanut kannatusta. Kunnanhallitus päätti siksi
kehottaa rakennus- ja ympäristölautakuntaa käynnistämään Bergvallan
osayleiskaavan laatimisen kaavoitusohjelman mukaisesti viivytyksettä, antaa
tarjouksen tekijälle oikeuden, omalla riskillään, aloittaa Bergvalla II
ranta-asemakaavan valmistelun sekä Bergvalla I kaavan muuttamisen valmistelussa
esitettyjen tavoitteiden mukaisesti ja antaa kunnanjohtajalle tehtäväksi laatia
esisopimus ja kauppakirjaluonnos kunnanhallituksen kokoukseen tammikuussa.

Täten kunnanvaltuusto voisi hyväksyä kaupan
kokouksessaan helmikuussa 2022.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että alueen
asukkaille järjestetään kunnan toimesta kaavoitukseen ja alueen kehittämiseen
liittyvä asukastilaisuus tammikuussa 2022.

Kokouksessa jätettiin yksi valtuustoaloite.
Valtuustoaloitteen ”Valtuustokummit nuorisofoorumilaisille” ensimmäiset
allekirjoittajat ovat Rasmus Sulonen (Kok.) ja Toni Korhonen (PS).

Allekirjoittaneet
valtuutetut esittävät, että Inkoon kunnan nuorisofoorumin edustajille nimetään
valtuustokummit. Useassa kunnassa ympäri Suomea kunnanvaltuutetut toimivat
nuorisovaltuuston / nuorisofoorumin edustajille kummeina. Kyseisen käytännön
tarkoituksena on edistää päättäjien ja nuorten välistä vuoropuhelua sekä
tarjota tukea nuorille esimerkiksi politiikkaan liittyvissä kysymyksissä.
Lisäksi valtuustokummien tehtävänä on pitää yhteyttä nuorisovaltuuston
edustajiin ja toimia tukihenkilöinä.