Siirry sisältöön

Lajiteltujen jätteiden tyhjennysmaksut alenevat

Biojätteiden
ja hyötyjätteiden, eli muovi- ja lasipakkausten sekä kartongin ja metallin,
tyhjennysmaksuja alennetaan laajasti koko Rosk’n Rollin toimialueella. Samalla
nämä maksut yhtenäistetään niin, että kuntakohtainen vaihtelu poistuu.
 

Länsi- ja
Itä-Uudellamaalla otetaan jälleen yksi askel kohti EU:n asettamia
kierrätystavoitteita, kun 1.3.2022 astuvat voimaan Uudenmaan jätelautakunnan
eilen hyväksymät uudet jätteenkeräystaksat. EU-maita koskevan jätedirektiivin
mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025, 60
prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Suomen yhdyskuntajätteen
kierrätysaste oli noin 43 prosenttia vuonna 2019. 

Ohjaavalla
hinnoittelulla kannustetaan lajittelemaan

Biojätteen sekä
muovi- ja lasipakkausten, kartongin ja metallin jätteentyhjennysmaksuja
alennetaan Länsi-Uudenmaan kunnissa Rosk’n Rollin alueella kerättävästä
jätelajista ja astiatyypistä riippuen jopa 14 prosenttia. Astiatyhjennysten
hintoja alennetaan, jotta lajittelu koettaisiin myös kustannusten myötä entistä
houkuttelevammaksi.
 

– Taloyhtiö voi
lisääntyvän lajittelun myötä korvata sekajäteastioita esimerkiksi
muovipakkausten keräysastioilla. Näin kustannukset taloyhtiölle laskevat, kun
muovipakkausastian tyhjennysmaksu on selvästi sekajäteastian tyhjennysmaksua
alempi, kertoo Rosk’n Rollin palvelu- ja kehitysjohtaja Marko Printz. 

Esimerkiksi 660
litraisen muovipakkausastian tyhjennysmaksu on muutoksen jälkeen 6,84 €
(aiemmin 7,44 €, muutoksen ollessa -8 prosenttia), kun samankokoisen
sekajäteastian tyhjennysmaksu on esimerkiksi Lohjalla 10,29 €. 

– Monet asiakkaat
hyötyvät muutoksesta taloudellisesti. Taustalla on kuitenkin vielä tärkeämpi
syy, eli ympäristöhyödyt. Kun lajitellut jätteet saadaan kerättyä erikseen,
säästetään neitseellisiä raaka-aineita. Näin jokainen voi helposti tehdä
ympäristötekoja arjessaan, toteaa Printz. 

Rosk’n Rollin
keräämistä biojätteistä saadaan mm. biokaasua, muovista uusiomuovia,
lasipakkauksista uusien lasipakkausten materiaalia, kartongista esimerkiksi
uusiokartonkia pahvihylsyihin ja metallista raaka-ainetta metalliteollisuuteen. 

Asiakkaille
viestitään heitä koskevista muutoksista hyvissä ajoin
 

Maksujen
muutokset astuvat voimaan maaliskuun 2022 alussa ja niistä viestitään myös
suoraan niille asiakkaille, joita muutokset koskevat. Taloyhtiöiden osalta
tarkat tiedot hinnanmuutoksista menevät isännöitsijöille. Sekajätekeräyksen
asiakasmaksut pysyvät Länsi-Uudellamaalla ennallaan, eikä myöskään
monilokeroastioiden tyhjennysmaksuihin tule muutoksia. 

Liitteenä tarkat tiedot
maksumuutoksista Länsi-Uudenmaan kunnissa Rosk’n Rollin toimialueella.

Uudet maksut 1.3.2022 (pdf)