Siirry sisältöön

Hallitus päätti nuorisotilasta ja paloaseman vuokrasopimuksesta

Inkoon nuorisotoimen tilat (Unccan)
sijaitsevat terveyskeskuksen alakerrassa. Terveyskeskus on jo pidempään
tarvinnut lisätiloja sekä työhuoneiksi että asiakaskäynteihin. Terveyskeskuksen
työhuoneen ja potilastilojen fyysinen läheisyys on välttämätöntä ja siksi
nuorisotilan siirtäminen muualle on tullut ajankohtaiseksi.

Suunnittelun aikana nuorisotilan paikaksi on
pohdittu eri vaihtoehtoja. Nuorisotilan halutaan pysyvän kunnan
keskusta-alueella, jotta sinne olisi helppo saapua. Huhtikuussa kunta hankki
Rantatien varresta Fagerstrand-kiinteistön.

Valmistelun mielestä Fagerstrand-vaihtoehto on
kannatettavampi, koska sitä ratkaisua voidaan käyttää terveyskeskuksen
muutostöiden aikaan väistötilana.

Siksi kunnanhallitus päätti, että nuorisotila
siirtyy väliaikaisesti Fagerstrandin kiinteistöön, jonka pihalle hankitaan 120
neliömetrin lisärakennus, jotta kokonaisuudessa on tilaa sekä pingis- että
biljardipöydälle. Kyseiseen lisärakennukseen tulee sähkö, lämmitys sekä vesi ja
wc-tilat ja sitä voidaan tarvittaessa myös käyttää terveyskeskuksen
muutostöiden aikaan perusturvan väistötilana. Tämä johtaa siihen, että
nuorisotoimen henkilöstöresurssia vahvistetaan niin, että kahdessa tilassa
toimiminen on turvallista. Nuorisotoimi muuttaa uuteen tilaansa heti, kun lisärakennus
on valmistunut.

Investointikulut ovat noin 30 000 €. Lisäksi
käyttömenot nousevat noin 13 000 € vuodelle 2022.

Tilaa on tarkoitus käyttää nuorisotoimintaan
muutamia vuosia. Kun Kyrkfjärdens skola valmistuu, kunnassa vapautuu nykyisin
koulukäytössä olevia kiinteistöjä, joihin voitaisiin sijoittaa uutta toimintaa.

Paloasemaa
koskeva vuokrasopimus

Kunnanvaltuusto päätti talousarviomuutoksesta,
joka mahdollistaa uuden paloaseman toteuttamisen, joten kunnanhallitus voi
hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Esisopimuksessa osapuolet sopivat siitä, että
kunta vuokraa suurimman osan uuden tulevan paloaseman tiloista Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitokselle 25 vuodeksi.

Pelastuslaitokselle vuokrattavien tilojen
lisäksi, kunta neuvottelee Ingå FBK:n kanssa, jotta yhdistykselle voidaan
mahdollistaa tilat uudessa paloasemarakennuksessa.