Siirry sisältöön

Inkoo tekemässä hyvää tulosta taas

Ekopisteen sijoitus satamassa 2022.

Ekopiste sijoitetaan vaihoehto 2:n mukaisesti enintään pariksi vuodeksi.

Maanantain hallituksen kokous oli tehokas ja
nopea. Lista ei ollut erityisen pitkä.

Eniten keskustelua herätti kunnan lausunto mantereen
yleiskaavasta tehtyjen valitusten johdosta. Manneralueiden yleiskaavan
hyväksymispäätöksistä on tehty viisi valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valittajat ovat Uudenmaan ELY-keskus sekä neljä maanomistajaa. ELY-keskus
edellyttää, että kaava kumotaan kokonaisuudessaan. ELY-keskus vastustaa muun
muassa sitä, miten luonnonsuojelualueet on osoitettu kaavassa.

Hallitus hyväksyi vastineet valituksiin, ja
toivoo, että vuosia työstetty kaava saataisiin säilyttää, vaikka joitakin
muutoksia varmasti tullaan tekemään.

Hallitukselle annettiin tiedoksi
tilinpäätöksen ennakkoarvio. Kunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämän
arvioidaan olevan n. 1,6 milj. euroa

Todettiin että toimintavuoden hyvä tulos
johtuu suurimmaksi osaksi myyntivoitoista ja koronatuista. Kyrkfjärdens skolan
poistoja varteen suunnitellaan 1,5 milj. euron investointivarauksen tekemistä.

Hallitus päätti perustaa perusturvan
toimialalle uuden toimen. Hallinnon assistentin/suunnittelijan on tarkoitus
vahvistaa perusturvan hallintoa, toimialan hyvinvointialueelle siirtymistä sekä
toimialan hankkeiden hallintoa. Tehtävä on kokoaikainen ja siirtyy
hyvinvointialueelle sote-sopimusten mukaisesti. Hallinnon assistentti toimii
perusturvajohtajan alaisuudessa ja työpiste sijoitetaan kunnantalolle.

Hallitus päätti, että ekopiste sijoitetaan
tilapäisesti satama-alueelle enintään kahdeksi vuodeksi. Päätöksen mukaan
ekopiste sijoitettaisiin alueen eteläisemmän hallin viereen.

Tekninen lautakunta jatkaa pysyvän
sijoituspaikan vaihtoehtojen selvittämistä ja antaa ehdotuksen kunnanhallitukselle
ennen kesäkuuta 2022.

Hallitus hyväksyi esisopimuksen koskien
harrastetilojen rakentamista ja vuokraamista Ingå FBK:lle Inkoon uudella
paloasemalla. Esisopimuksessa yhdistys sitoutuu tekemään tiloista viiden vuoden
määräaikaisen vuokrasopimuksen, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi
voimassa olevana, vuoden irtisanomisajalla. Vuokrasopimus laaditaan rakennuksen
valmistumisvaiheessa.