Siirry sisältöön

Inkoo mukana kuntien yhteishankkeessa – liikkumisen palveluita kehitetään kutsukyytipilottihankkeella

Inkoossa merkittävimmät tavoitteet ovat palvelu- ja asiointiliikenteen päivittäminen nykyaikaan, hiljaisten aikojen kuten arki-iltojen ja viikonloppujen reittiliikenteen täydentäminen, esimerkikiksi matkoilla harrastuksiin, liityntäkuljetusten avaaminen joukkoliikenteen reiteille sekä informaation parantaminen.

Inkoon kunta toimii myönnettyjen Liikkumisen ohjauksen
hankkeiden suurimman hankkeen isäntäkuntana. Hankkeen muut kunnat ovat
Riihimäki, Sysmä, Padasjoki ja Porvoo. Hanketta johtaa ja koordinoi
Matkahuolto.

Lisäksi hankkeessa on mukana vahva liikkumisen
ja liikenteen opetuksen osaava koulutustaho, HAMK – Hämeen Ammattikorkeakoulun
Riihimäen Liikennealan koulutusyksikkö. Yhteishanke on saamassa
valtionavustusta 115 000 €, josta Inkoon osuus on 34 500 €. Valtio
avustaa hankkeita maksimissaan 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Etenkin Inkoon ja Länsi-Uudenmaan
joukkoliikennettä on kehitetty koronapandemiasta huolimatta hyvin vahvasti viimeisen
kahden vuoden aikana. Nyt sen täydentäväksi osaksi matkaketjua, hankkeen nimen
mukaisesti, pyritään kehittämään kunnan sisällä ja/tai lähialueilla tapahtuvaa
liikkumista palveluna pilotilla ”Kutsukyyti saumattomaksi osaksi
joukkoliikenteen matkaketjuja”
.

Hankkeen operatiivinen ohjaaminen ja etenkin
nykyteknologian hyödyntämisen toteuttaminen perustuu Matkahuollon
kutsukyytialustaan sekä Reitit ja Liput -sovellukseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää mukana
olevien kuntien kutsupohjaisia liikkumispalveluja asiakasystävällisemmiksi sekä
tuoda palvelut paremmin asukkaiden ja vierailijoiden tietoisuuteen modernin
teknologian ja markkinoinnin keinoin hyödyntäen Matkahuollon palveluja. Edellä
mainittujen tavoitteiden saavuttamisen myötä liikkumisen palveluiden tuottajat,
liikennöintiyrittäjät, pystyisivät pitemmällä aikavälillä palvelemaan paremmin pienemmissäkin
maaseutumaisissa kunnissa. Sekä kuntien että hyvinvointialueiden palvelut
olisivat myös saavutettavissa helpommin tulevaisuudessa.

Lisäksi saadaan kuntiin avuksi alan
ammattilaisia niin Matkahuollon vahvoista liikennepalvelujen ja teknologian
osaajista kuin HAMK Riihimäen Liikennealan koulutuksen yksiköstä. Samalla
pystymme hankkeellamme sekä tukemaan tulevia liikenteen ammattilaisia heidän opinnoissaan,
että oppimaan itsekin ”uusista alan innovaatioista” hyödyntäen niitä paremmin
tulevaisuudessa.

Hankkeessa olevat kunnat täydentävät toisiaan
erilaisilla lähtökohdilla tähän hankkeeseen liikkumisen palveluiden
kehittämisessä.

Inkoo ja Porvoo ovat kaksikielisiä kuntia
Uudeltamaalta niin itä- kuin länsipuolelta ja lisäksi kokoluokaltaan eri
kategorioissa. Porvoossa on ollut toiminnassa Kyläkyyti jo vuodesta 2020 ja nyt
hankkeessa Porvoo kehittää palvelun markkinointia. Inkoossa merkittävimmät
tavoitteet ovat palvelu- ja asiointiliikenteen päivittäminen nykyaikaan,
hiljaisten aikojen kuten arki-iltojen ja viikonloppujen reittiliikenteen
täydentäminen vaikkapa matkat harrastuksiin, liityntäkuljetusten avaaminen
joukkoliikenteen reiteille sekä tietenkin informaation parantaminen.

Kanta-Hämeestä mukana on Riihimäki, joka
tunnetaan vahvana rautatien solmukohtana ja etenkin rautatieverkon rakentamisen
ensimmäisenä työasemana. Ja siten matkaketjut erilaisten liikkumisen muotojen
myötä on saavutettavissa kävelyn, pyöräilyn, bussiliikenteen ja
henkilöjunaliikenteen sovittamisella. HAMK Liikennealan yksikön sijainti
Riihimäellä on erinomainen tuki myös Riihimäen kaupungille.

Päijät-Hämeestä hankkeessa ovat mukana Sysmä
ja Padasjoki. Sysmän osalta hanke on erittäin ajankohtainen ja hyvä
pilottikokeilu ajatellen Hyvinvointialueiden liikkumisen palveluita
suunniteltaessa. Sysmä on ulkoistanut terveyspalvelunsa tuottamisen Terveystalolle
ja sitä kautta myös hankkeessa on mukana SHL- ja VPL-asiakkaiden
kuljetuspalveluita. Padasjoki on Päijänteen rannalla sijaitseva
luontomatkailuun vahvasti panostanut kunta ja hankkeessa Padasjoen tavoitteena
kehittää palvelu- ja asiointiliikennettä nykyteknologian avulla sekä tuoda
asukkaiden että matkailijoiden saataville ja tietoisuuteen.

Kestävän
liikkumisen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen valtionavustusta halki Suomen
– ePressi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on
myöntänyt valtionavustusta liikkumisen ohjauksen ja liikenneturvallisuuden
hankkeisiin sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin eri puolille
Suomea yhteensä 1,91 miljoonaa euroa. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten
kulkutapavalintoihin, tukea kestävää liikkumista ja parantaa
liikenneturvallisuutta.

Lisätietoa: Logistikko Juha Heikkinen, 040 830 8341, juha.heikkinen@inkoo.fi