Siirry sisältöön

Kunnanhallitus valitsi Anneli Sandell-Ekmanin uudeksi henkilöstöpäälliköksi

Anneli Sandell-Ekman

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina ja
keskusteli muun muassa vesihuollosta, pysäköinnistä ja henkilöstöpäälliköstä.

Degerbyn asemakaava-alueen vesihuollon osalta,
kunta on tarjonnut Degerbyn vesiosuuskunnalle ratkaisua, jossa kunta lunastaa
nykyisen vedenottamon ja infran.

Osuuskuntaa on pyydetty antamaan sitova
vastaus esitykseen, mutta vastausta ei ole saatu.

Asia merkittiin tiedoksi. Määräaikaa
pidennettiin 15.4.2022 saakka.

Hallitus tutustui keskustan
pysäköintijärjestelyitä koskevaan suunnitelmaan sekä asiasta toteutetun kyselyn
tuloksiin. Käytännössä kysely oli kohdistettu niille, joilla on venepaikka
Inkoon keskustassa. Suurin osa vastaajista, joita oli yhteensä reilu 80, on
valmis kävelemään 0–0,5 km autopaikalta veneelle.

Asia merkittiin tiedoksi.

Maa- ja asuntopoliittisen ohjelma työstäminen
on alkanut. Muun muassa olisi hyvä keskustella kaavahankkeiden priorisoinnista,
sillä suunniteltuja kaavahankkeita on nyt niin paljon, että kaikista ei tulla
selviämään yhtä aikaa. Toinen tärkeä keskustelun kohde on raakamaan hankinta ja
valmiiden kaavoitettujen tonttien mahdollinen hankinta. Lisäksi olisi hyvä
keskustella kunnallisten vuokra-asuntojen mahdollisesta toteuttamisesta. Asia
palautettiin valmisteluun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1
päivänä tammikuuta 2023. Tästä syystä kunnan organisaatiorakennetta tulee
uudistaa ja hallintosääntö päivittää.

Hallituksen puheenjohtaja esitti, että
kunnanhallitus päättää, että neuvottelukunta, johon kuuluu valtuustoryhmien
puheenjohtajat sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistot, ohjaa
organisaatio- ja hallintosääntömuutostyötä. Viranhaltijoista nimetään
kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistystoimenjohtaja ja perusturvajohtaja
kokonaisuudistuksen valmistelusta vastaaviksi viranhaltijoiksi. Esitys
hyväksyttiin.

Kunnanhallitus valitsi terveystieteiden maisteri
Anneli Sandell-Ekmanin henkilöstöpäälliköksi. Hän toimii tällä hetkellä kunnan
iäkkäiden palvelupäällikkönä. Anneli Sandell-Ekman aloittaa henkilöstöpäällikön
virassa 1.9.2022. Tähän päivämäärään asti hallintojohtaja Eija Taskinen toimii
vt. henkilöstöpäällikkönä oman virkansa ohessa. Lisäksi henkilöstöhallinnossa
on assistentti 50–60 % työajalla.