Siirry sisältöön

Sivistystoimen toiminta- ja projektiavustukset 2022

Sivistys- ja
hyvinvointilautakunta on varannut varoja jaettavaksi kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisotoimintaan. Lautakunta myöntää toiminta- ja projektiavustuksia.

Hakuaika 14.3-3.4.2022.
Liitteet on toimitettava viimeistään 10.4.2022.

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Toiminta-avustusta
voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle tai yhteisölle, jonka kotipaikka
on Inkoo. Yhdistyksen/yhteisön toiminnan tulee olla käynnistynyt viimeistään
edellisenä vuonna, ja yhdistyksen/yhteisön tulee harjoittaa Inkoon kunnassa
sellaista liikunta-, kulttuuri- tai nuorisotoimintaa, joka on avointa kaikille.
Yhdistykset, jotka eivät ole rekisteröityneitä Inkoossa voivat anoa avustusta
vain Inkoossa järjestettävään toimintaan, ja vähintään 70 % toimintaan
osallistuvista on oltava inkoolaisia.

Projektiavustusta
voidaan myöntää sellaisen yksittäisen tapahtuman tai projektin järjestämiseen,
jossa jäsenyys tai kutsu ei rajoita kuntalaisten osallistumista. Hakemukseen
liitetään aina projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Lisäksi hakemuksesta on
käytävä ilmi, aikooko järjestäjä periä sisäänpääsymaksun. Järjestäjän oman
osuuden projektin kokonaiskustannuksista tulee olla vähintään 20 %.

Avustushakemuksen voi
täyttää kunnan sivustolla www.inkoo.fi > Asiointi ja lomakkeet > Asioi verkossa.

Avustushakemuksen voi
myös lähettää osoitteeseen:

Inkoon kunta
Sivistystoimisto
Rantatie 2
10210 Inkoo

 

14.3.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta