Siirry sisältöön

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia päivitetään

Länsi-Uudenmaan yhteinen matkailustrategia on
päätetty kevään 2022 aikana päivittää. Uudella strategialla pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin
matkailualan nykyhetken ja tulevaisuuden haasteisiin.

 Ensimmäinen tilaisuus
pidettiin 29.3. Tytyri Elämyskaivoksessa. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä
Novago Yrityskehitys sekä kuntien Lohja, Raasepori, Inkoo ja Hanko
matkailuyksiköt. Tilaisuuden sparraajana toimi yritysluotsi ja Visit Finland
Akatemian valmentaja Tiina Reijonen, Havsö Oy. 
Yhteisessä työskentelyssä oli mukana viitisenkymmentä henkilöä,
etupäässä yrittäjiä.

Länsi-Uudellamaalla on ollut yhteinen
matkailustrategia vuodesta 2013 lähtien. Ensimmäinen alueen yhteinen
matkailustrategiavuosille 2013-2016 hyväksyttiin Lohjan, Hangon, Raaseporin,
Siuntion, Kirkkonummen, Karkkilan ja Inkoon kunnissa keväällä 2013. Tämä
strategia on päivitetty kertaalleen vuosille 2017-2020. Covid-pandemia on
koetellut erityisesti matkailutoimialaa ja tämän vuoksi strategiatyön
päivittämiseen ryhdyttiin nyt, kun on olemassa merkkejä kansainvälisen
matkailun elpymisestä.

Tilaisuuden henki oli odottavan myönteinen ja työskentely
yrittäjien kesken oli aktiivista. Länsi-Uudenmaan alueen matkailutoimijoilla,
niin kunnilla kuin yrityksillä, on viime vuosina ollut hyvä yhteistyön henki.
Alueella on oivallettu systemaattisesti tehdyn matkailun kehittämistyön takia,
että emme ole toistemme kilpailijoita vaan yhteistyössä on koko alueen
voimavara matkailun kehittymiseksi ja matkailutarjonnan kasvattamiseksi.

Alueella on Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n
jälkeen ollut useita alueellisia kehittämishankkeita, joiden resursseilla
alueen laajempaa kehittämistä on pystytty jatkamaan. Kehittämishankkeita on
ollut mm. Novago Yrityskehitys Oy:n hallinnoimat Welcome 1 & 2, Lohjan
kaupungin hallinnoimat EU Central Baltic hankkeet Caito ja Rural Lifestyle ja Raaseporin
hallinnoima South Coast bikepacking Trail- pyöräilyreitistöprojekti. Lisäksi
olemme olleet aktiivisesti kuntina mukana yhteisen Johku- verkkokauppa-alustan kehittämishankkeessa
sekä synnyttämässä Uudenmaan laajuista Carbon Neutral Experience-
hiilineutraalisuuden kehittämiseen tähtäävää yhteistyöhanketta. Hankkeiden
avulla on pystytty tarjoamaan valtava määrä koulutuksia ja verkostoitumista alueen
matkailuyrittäjille ja luomaan saavutettavuuden työkaluja, jotka parantavat
tuotteiden ostettavuutta ja alueen yhteisen tarjonnan esilletuontia.

Ensimmäisessä strategian työtilaisuudessa tunnistettiin
tämän hetken suurimpia haasteita alueen matkailun kehittymisessä. Näitä olivat
mm. osaava työvoima ja työvoiman saatavuus, julkiset liikenneyhteydet,
ympärivuotisen tarjonnan lisääminen, yhteinen markkinointinäkyvyys
/aluebrändäys ja tietysti epävarmuus maailmantilanteessa siitä, mitkä ovat ne
kansainväliset kohderyhmät, joihin jatkossa yhdessä vahvemmin panostamme. Matkailijalle
palveluketjun tulee olla kokonaisuutena kunnossa valitulle kohderyhmälle ja
jokaisen toimijan tulee tehdä töitä kohti yhteisiä strategisia tavoitteita.

Strategiatyö jatkuu kuntien matkailuyksiköiden
johdolla niin, että työpajan tulokset jalkautetaan kommenteille vielä alueen
yrittäjille kevään aikana ja yhteinen lopputulema muodostetaan. Tavoite on,
että kesään mennessä strategialinjaukset ovat vietävissä jälleen kuntien
päätöksentekoon.