Siirry sisältöön

Inkoo tiedottaa 26.4.2022: Yhteenveto kunnanhallituksen kokouksesta

Länsi-Uudenmaan
joukkoliikenteen järjestämistapa 2022

Inkoon kunta esittää Uudenmaan ELY-keskukselle, että
joukkoliikenteen järjestämistavaksi valitaan Uudenmaan ELY-keskuksen
vastuuviranomaisena johtama toimintamalli. Edellytyksenä on

Joukkoliikennehankinnat
kesäkausille 2022-2023 ja optio kesäkaudelle 2024 (koulujen kesälomat)

Uudenmaan
ELY-keskus on kilpailuttanut suunnitellut vuoropaketit Länsi-Uudenmaan alueella
yhdessä Inkoon ja lähikuntien kanssa. Hankinta koskee edestakaisia vuoroja
Helsinkiin, Karjaalle, Lohjalle, Kirkkonummelle ja Barösundiin. Kesällä Inkoon
ja Barösundin välillä on useampia vuoroja.

Nyt
hankittava liikennöinti täydentää keväällä 2021 hankittua talvikausien
2021–2022 ja 2022–23 liikennettä kesäkausiksi 2022 ja 2023 sekä optio
kesäkaudelle 2024.

Joukkoliikenteen
vuorojen hankinnat Uudenmaan ELY-keskuksen ja lähikuntien kanssa on Inkoon
vuoden 2022 talousarviossa budjetoitu 300 000 €. Nyt kesähankinnan kustannus on
68 500 €.

Kunta
tiedottaa enemmän kesän joukkoliikenteestä lähempänä kesää.

Degerbyn
asemakaava-alueen vesihuolto

Degerbyn
vesiosuuskunta on hyväksynyt kunnan vesihuoltoa koskevan ratkaisuehdotuksen.

Kunnanhallitus
antaa viranhaltijoille tehtäväksi neuvotella Degerbyn vesiosuuskunnan kanssa
siirtymäkauden menettelyistä ja prosessin aikataulusta. Itä-Inkoon
vesihuoltojärjestelyjen ratkaisuja edistetään jatkossa kokonaisuutena.

Inkoon lausunto,
Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029

Inkoon kunta painottaa lausunnossaan kantatie 51:n merkitystä
välillä Kirkkonummi-Inkoo, liikenneturvallisuuden parantamista Inkoon ja
Siuntion alueilla sekä rantaradan kehittämistä. Yhdellekään näistä ei ole kahdeksan
vuoden suunnitelmassa esitetty investointirahoitusta, vaikka alueen kunnat ovat
sitä esittäneet.

Liikennemäärä
kt51:llä tulee oletettavasti lisääntymään vt25:lla osoitettujen
rakennushankkeiden takia ja ennusteissa esitetyn yleisen kehityksen myötä.
Inkoo esittää, että Helsinki-Hanko -välin liikenneväyliä kehitetään ja
ohjelmaan sisällytetään hankkeita kantatien 51 liikenneturvallisuuden
parantamiseksi risteysten turvallisuutta parantamalla. Erityisesti raskaan
liikenteen lisääntymisen vaikutukset Joddbölen syväsatamasta kantatielle 51 on
huomioitava (esim. sataman TEN-T-luokitus ja teollisuushankkeet).

Edelleen Inkoon kunta esittää, että investointiohjelmaan sisällytetään
rantaradan parantamistoimenpiteitä sekä paikallis- että kaukoliikenteen
turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Lisäksi Inkoon kunta esittää, että Tähteläntien ja
Bollstantien risteysalueiden sekä Satamatien liikenneturvallisuutta ja
jkpp-parannustoimia sisällytetään sitomattomaan perusväylänpidon
rahoitusvaraukseen, kun rahoituksen allokoinnista seuraavan kerran päätetään.
Inkoo on esittänyt neuvotteluissa näitä toimia ja on ollut varautunut
taloussuunnitelmassaan sekä suunnittelun jatkamiseen että rakentamisen
rahoittamiseen.

Inkoon kunta haluaa myös painottaa valtion roolia alemman
tieverkon aktiivisessa ylläpidossa. Vaikeat talviolosuhteet aiheuttavat
suurempia haasteita tienpidolle. Alempaa tieverkkoa ei saa unohtaa valtion
pitkäjänteisessä suunnitellussa.

Inkoon kunta painottaa alueellisten ELY-keskusten merkitystä
ja toivoo riittäviä henkilö- ja suunnitteluresursseja kuntien hankkeiden
suunnitteluvalmiuden parantamiseen sekä yleisesti tilaisuuksia kuntien
tarpeiden esille tuomiseksi tasapuolisesti.

Inkoon kunnan
hallinto-organisaatio

Kunnanhallitus päätti perustaa uuden viestintä- ja
elinvoimapäällikön toimen. Viestintä- ja elinvoimapäällikkö vastaa
tiedottamisesta, markkinoinnista, matkailusta ja niihin liittyvistä hankkeista.
Tiedottajan toimi muutetaan tiedotuskoordinaattoriksi. Muodostettavaan
yksikköön kuuluvat viestintä- ja elinvoimapäällikkö sekä
tiedotuskoordinaattori. Yksikkö toimii kunnanjohtajan alaisuudessa.

Rekrytointi
käynnistetään heti ja rekrytointiryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, hallituksen
puheenjohtaja sekä elinkeinotyöryhmän nimeämä jäsen