Siirry sisältöön

Kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä kehitetään – vastaa asukaskyselyyn ja paljasta lempireittisi!

Mitkä voisivat olla Inkoon vahvuudet ja mahdollisuudet kevyen liikenteen kuntana? Millaiset tekijät edistävät tai estävät kestävien kulkutapojen kehitystä Inkoossa? Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelmatyö on käynnistynyt ja jatkuu syksyyn 2022.

Mitkä voisivat olla Inkoon vahvuudet ja mahdollisuudet kevyen liikenteen kuntana? Millaiset tekijät edistävät tai estävät kestävien kulkutapojen kehitystä Inkoossa? Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelmatyö on käynnistynyt ja jatkuu syksyyn 2022.

Osallistu asukaskyselyyn!

Suunnitelmatyössä suuri painoarvo on vuorovaikutteisuudella; suunnitelmatyö käynnistyy asukaskyselyllä sekä työpajoilla. Asukaskysely on käynnissä 3.6. asti. Työpajoista toinen toteutetaan keskustassa 21.6. klo 17 – kävellen! Siihen ovat kaikki tervetulleita. Lisää tietoa asiasta myöhemmin.

Valmiissa suunnitelmassa esitetään kyselyiden ja työpajojen tuottama tieto ja johtopäätökset siitä, miten kevyttä liikennettä voitaisiin Inkoossa kehittää. Esille nousevat ehkä teemat kuten arkinen liikkuminen, koululaiset, pyörämatkailu, seudulliset reitit sekä liikkuvan elämäntavan vaikutus inkoolaisten hyvinvointiin. Liikenneverkon nykytila ja sen kehittämistarpeet sekä toimenpide-ehdotukset esitetään konkreettisesti työohjelmamuodossa.

Lisätiedot

Miia Nätynki, kaavoitusarkkitehti puh 040 484 2648

Piia Nordström, kunnaninsinööri puh 040 6543 549