Siirry sisältöön

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä keskus suunnitteilla Inkooseen

Inkoon kunta kehittää omien hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen
toimintojaan ja suunnittelee omaa HYTE-keskusta (HYTE = hyvinvointia ja
terveyttä edistävä) nykyisen Kyrkfjärdens skolan jäljelle jäävään osaan. Kun
uusi koulurakennus valmistuu ja otetaan käyttöön elokuussa 2023, nykyistä
koulua ei pureta kokonaan vaan sinne kunnostetaan kunnalle ja kuntalaisille noin
1100-1200 m2 tilat, jossa voidaan tulevaisuudessa harrastaa, järjestää
tapahtumia ja yhdistystoimintaa ja viettää aikaa.

Inkoon kunnan osalta ”sote-muutoksen jälkeinen elämä” käynnistyy siis
hyvistä lähtökohdista, sillä kunnalla on valmiiksi monipuolinen tila ja siten mahdollisuudet
koota erilaisia toimintoja saman katon alle. Toimintojen kokoaminen
mahdollistaa spontaanit kohtaamiset harrastajaryhmien kesken. HYTE-keskus on
suunnittelun työnimi, myöhemmin järjestetään myös nimikilpailu, jotta
keskukselle saadaan uusi oma nimi.

Osa kunnan muissa toimipaikoissa olevista palveluista suunnitellaan siis siirrettäväksi
tulevaan HYTE-keskukseen. Keskuksessa voisivat toimia Inkoon kuvataidekoulu
musiikkiopisto, nuorisotoiminta, sekä kansalaisopiston kädentaitojen ryhmät.
Sinne on luonnoksissa varattu tilaa myös yhdistysten tapaamisille,
kuntouttavalle työtoiminnalle, liikunnalle ja kuntosalille sekä kolmannen
sektorin perhepalveluja tarjoaville toimijoille. On muistettava, että eri
toimijoiden käyttöön jäävät edelleen koulujen tilat sekä mm. Wilhelmsdalin
kokoustila.

Suunnittelutyö on käynnistynyt kevään aikana ja kunta järjesti kesäkuun
alussa tilaisuuden, jossa paikalliset yhdistykset ja seurat sekä yllä mainitut
toimijat sekä muut asianosaiset keskustelivat erilaisten toimintojen järjestämismahdollisuuksista
koulun tiloissa.  Suunnittelussa
huomioidaan toimijoiden erilaiset tarpeet ja toisaalta kunnan
kiinteistöstrategiset päätökset tilojen käytön tiivistämisestä.

Suunnitelman mukaan uusi keskus otettaisiin käyttöön vuoden 2024 alussa, kun
uusi Kyrkfjärdenin koulu on otettu käyttöön ja vanhaa koulurakennusta
parannettu uutta käyttötarkoitusta ajatellen.

Suunnittelun edetessä järjestetään vielä toinen yleisötilaisuus syksyllä
2022.

 

Lisätiedot

Merja Olkinuora, sivistystoimen johtaja Inkoon kunta
Piia Nordström, kunnaninsinööri, Inkoon kunta

etunimi.sukunimi(a)inga.fi