Siirry sisältöön

Gasgrid suorittaa puunhakkuita Inkoossa

LNG-terminaalilaivan yhteyteen rakennettavaa maakaasuyhdyslinjaa varten
tehdään puun poistoa Inkoossa 18.-29.7.2022 kaasun siirtoverkostoon kuuluvan
Inkoon kompressoriaseman ja Rudus Oy:n louhinta- ja murskausalueen (Oxhagen)
välisellä alueella. Työn tilaajana toimii Gasgrid Finland Oy ja urakoitsijana
Tilanhoitajat Oy.

Työt voivat aiheuttavaa vähäistä melua ja
liikennehaittaa Kalasatamantien ja Öljysatamantien (tie 1121) osalla. Kaadetut
puut varastoidaan Kalasatamantien varteen jätevedenpuhdistamon eteläpuolelle.

Lisätietoja: Esa Hallivuori, yksikön päällikkö, kaasumarkkinat, esa.hallivuori@gasgrid.fi, +358 40
581 5027