Siirry sisältöön

LNG-terminaalialuksen rakennustöistä mahdollisesti meluhaittoja Joddbölen sataman alueelle

Fortumin syvävesisataman laituripaikalla 2 sekä laiturilta maakaasun kompressoriasemalle rakennettavan kaasuputken alueilla tehdään melua tuottavia rakennustöitä. Intensiivisin ja aikataulukriittisin rakennusvaihe ja melua aiheuttavat työt ajoittuvat syys-joulukuulle 2022.

Rakennustyöt liittyvät kelluvan LNG-terminaalin (FSRU) satamarakenteiden sekä maakaasuputken rakentamiseen. Mahdollista meluhaittaa tuottavat rakennusvaiheet, kuten porapaalutus satama-alueella, poraukset, louhinta ja räjäytystyöt, aloitetaan aikaisintaan maanantaina 15.8.2022. Maanrakennustyöt putkilinjalla, joka kulkee LNG-terminaalista Inkoon kompressoriasemalle, on jo aloitettu.

Lähtökohtaisesti rakennustyöt eivät aiheuta normaalia maanrakennusta suurempaa ääntä. Kovaäänisin työvaihe liittyy paalutustöihin, joista suurin osa tehdään satama-alueella.

Jotta melusta asukkaille mahdollisesti aiheutuva haitta voidaan minimoida, noudatetaan töiden tekemisessä tarkkoja työaikoja. Kahden kuukauden ajan porapaalutuksen ollessa käynnissä melutasoa seurataan melumittareilla.

Maltillista melua aiheuttavia rakennustöitä voidaan tehdä maanantaista sunnuntaihin klo 7–22 pois lukien työvaiheet, jotka toteutetaan seuraavalla aikavälillä:

Poikkeavaa meluhaittaa tuottavat työvaiheet pyritään ajoittamaan arkipäiviin klo 7–18 väliselle ajalle. Räjäytykset suoritetaan arkipäivisin klo 8–16. Juhlapyhäpäivinä ja niiden aattopäivinä, poikkeavaa meluhaittaa tai tärinää aiheuttavia töitä ei tehdä lainkaan.

Mikäli toivotte saavanne tietoa rakennushankkeen etenemisestä ja mahdollista meluhaittaa aiheuttavista rakennusvaiheista, ilmoitattehan siitä sähköpostitse osoitteeseen info@gasgrid.fi. Ajankohtaiset tiedotteet ja yksityiskohtaisemmat tiedot hankkeen etenemisestä on saatavilla täältä.

LNG-terminaalilaivahankkeen etenemisestä järjestetään asukastilaisuus torstaina 18.8.2022 klo 18 Wilhemsdahl-talolla Inkoossa (Ola Westmanin puistotie 1). Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Inkoon kuntalaiset ja mökkiläiset!