Siirry sisältöön

Yhteenveto kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokouksista 22.8.2022

Kunnanvaltuuston kokouksessa 2.5.2022 käsiteltiin ja hyväksyttiin seuraavat asiat valmistelun mukaisesti:

Paloaseman maanrakennusurakka, hankintapäätös

Inkoon uuden paloaseman urakkahankintamateriaali hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

Kunnanhallitus päättää valita Louhintahiekka Oy:n paloaseman maanrakennustöiden urakoitsijaksi urakkahinnalla 547 623 eur. Hankinta voidaan toimeenpanna, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt paloasemahankkeen kokonaismäärärahan korottamisen.

Paloaseman rakentaminen, hankintapäätös ja talousarvion muutospyyntö

Kunnanhallitus hyväksyi Inkoon uuden paloaseman rakennusurakan hankintakriteerit.

Hankkeen urakkamuoto on valittu siten, että hankkeen pienehkö koko huomioiden rakennushankkeen eri tekniikkalajien koordinointi olisi mahdollisimman selkeää. Kokonaisurakkamallin on hyväksynyt myös käyttäjä Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos.

Kunnanhallitus päätti 

Arviointikertomus 2021

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta laatii tarkoitusta varten lainmukaisen arviointikertomuksen.

Jotta kaikki lautakunnat voivat ottaa kantaa ja antaa vastauksensa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen havaintoihin ja huomautuksiin, olisi kunnanhallituksen pyydettävä lisäaikaa vastineen antamiseen. Kokousaikataulujen mukaan kunnanhallitus voisi käsitellä asian viimeistään kokouksessaan 3.10.2022. 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää lisäaikaa kunnanhallitukselle 3.10.2022 saakka vastineen antamiseen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen. Päätös hyväksyttiin 22.08.2022.

Asemakaavamuutos – Torp, kortteli 805

Asemakaavamuutos koskee Torp III asemakaavaalueen pienteollisuus rakennusten (TP) korttelia 805 sekä vähäiseltä osin retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). 

Kaavamuutos koskee kortteli- ja tonttirajojen sekä rakennusoikeuden tarkistamista Veneenrakentajankujan korttelissa nro 805. Muutoksella tonttien rakennettavuus paranee ja aiemmin tonttialueen puolella sijainneet kuntorata, sen vierellä kulkeva oja sekä alueen pohjoisosassa sijaitseva tärkeä kokoojaoja osoitetaan virkistys- ja retkeilyalueeksi. Koska kortteli sijaitsee suurelta osin pohjavesialueella, on hulevesien käsittelyä sekä pohjavesien suojelua yleisesti koskevia kaavamääräyksiä tarkennettu viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.