Siirry sisältöön

Inkoon uuden paloaseman rakentaminen alkaa

Inkoo rakentaa Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen LUP:n ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen käyttöön uuden paloaseman Tähteläntielle kantatie 51 varteen. Kunnanhallitus teki urakkahankintapäätökset elokuun kokouksissaan 15.8. ja 22.8., ja valtuusto myönsi lisärahoitusta kokonaiskustannusarvio noustua noin 10%:lla. Paloaseman kustannusarvio on 3,9 mEUR. 

Rakentaminen on käynnistynyt 24.8. maanrakennus- ja louhintatöillä, joista vastaa Louhintahiekka Oy. Louhinta jatkuu lokakuun alkupuolelle. Louhintatyö aiheuttaa lähiviikkoina ajoittaista melua ja tärinää rakennustyömaan lähialueilla. Tähteläntiellä liikenne voidaan joutua pysäyttämään räjäytysten ajaksi turvallisuuden varmistamiseksi. Tästä tiedotetaan lisää tarpeen mukaan. Joukkoliikenne ja koululaisliikenne huomioidaan räjäytysten suunnittelussa. Inkoon kunta pahoittelee töistä aiheutuvaa häiriötä.

Talonrakennusurakan sai Ralf Ajalin Oy. Hankkeen rakennuttamis- ja valvontatehtävistä vastaa Ahma Insinöörit Oy. Kohteen pääsuunnittelija on Design Team Oy ja rakennesuunnittelusta on vastannut FCG Suunnittelu Oy. Hankkeen arvioidaan valmistuvan syyskuussa 2023.

Lisätiedot

Piia Nordström, kunnaninsinööri, Inkoon kunta

puh. 040 6543 549