Siirry sisältöön

Lähes 100 tonnia jätettä talteen ja hyödyksi kiertävillä keräyksillä

Länsi- ja Itä-Uudenmaan asukkaat veivät Otto ja Romulus
-keräyksiin tänä vuonna yhteensä 30 000 kg vaarallista jätettä ja 65 500 kg
metalliromua. Paikallinen jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll on järjestänyt kiertäviä
jätekeräyksiä keväisin ja kesäisin jo vuosien ajan. Kahden
korona-poikkeusvuoden jälkeen keräykset päästiin tänä vuonna toteuttamaan
normaalisti.

Kevään ja kesän kiertävät jätekeräykset ovat monelle alueen
asukkaalle ja mökkiläiselle jo hyvin tuttuja ja niitä osataan odottaa. Tänä
vuonna kerätyn jätteen määrät olivat hieman aiempia vuosia alhaisemmat. Sama
trendi on havaittu myös muiden alueiden jäteyhtiöissä.

”Käytännössä jätteen määrän lasku näyttää selittyvän
asiakasmäärien hienoisella laskulla. Asiakasta kohden tuotu kilomäärä on
pysynyt suunnilleen ennallaan. Vaikka aiempien vuosien keräysmääriin ei ihan
ylletty, tuotiin keräyksiin kuitenkin niin paljon vaarallista jätettä ja
metalliromua, että olemme tyytyväisiä näihin kierroksiin”, toteaa Rosk’n Rollin
palvelu- ja kehitysjohtaja Marko Printz.

Kiertävien keräysten asiakasmääriin vaikuttavat monet
seikat, kuten sää ja muiden jätehuoltopalveluiden saatavuus. Metallia ja
vaarallisia jätteitä vastaanotetaan ympäri vuoden myös jäteasemilla ja vaarallisen
jätteen konteissa.

Länsi-Uudellamaalla kiertävät jätekeräykset järjestettiin
seitsemän kunnan alueella 2.–23.5. ja 7.–20.7. Vaarallista jätettä näiltä
kierroksilta otettiin kyytiin yhteensä noin 18 600 kg ja metalliromua noin
28 700 kg.

Itä-Uudenmaan kevätkierros järjestettiin viiden kunnan
alueella 2.–14.5. ja kesäkierros toteutettiin suosittuna saariston
lauttakeräyksenä 4.–21.7. Vaarallista jätettä kerättiin Itä-Uudenmaan
kierroksilta yhteensä noin 11 400 kg ja metalliromua noin 36 800 kg.

Jätekeräykset toteutetaan ympäristöhyödyt ja asukkaiden
tarpeet edellä

Sekä vaarallista jätettä että metalliromua, kuten myös monia
muita jätelajeja, otetaan jäteasemilla jatkuvasti vastaan maksutta. Kiertävien
keräysten jätelajeiksi vaaralliset jätteet ja metalli ovat valikoituneet niiden
kierrätyshyötyjen vuoksi.

”Vaarallinen jäte on ensisijaisen tärkeää saada pois
kodeista ja pihapiireistä lojumasta, sillä ympäristöön tai ihmiskosketukseen
joutuessaan pienikin määrä vaarallista jätettä aiheuttaa haittoja ja jopa
vaaroja”, Printz muistuttaa.

”Metalli puolestaan on erinomaista materiaalia
kierrätykseen, sillä sitä voidaan käyttää uusina metallituotteina lukemattomia
kertoja uudelleen ja näin säästää luonnonvaroja. Toisaalta metalliromua tuntuu
myös kertyvän ihmisillä paljon nurkkiin, joten asiakkailla on vuosi vuodesta
tarve päästä siitä helposti eroon”, Printz jatkaa.

Ensi vuoden kiertäviä jätekeräyksiä suunnitellaan Rosk’n
Rollissa parhaillaan. Aikatauluihin on ehkä tulossa asiakaspalautteiden
perusteella joitakin muutoksia, mutta perinteisen kaavan mukaan Otto ja Romulus
-autojen on tarkoitus lähteä kiertämään taas keväällä 2023.