Siirry sisältöön

Yhteenveto kunnanhallituksen kokouksesta 24.10.2022

Kunnanhallitus kokoontui
eilen 24.10.2022. Kokouksen aikana esiteltiin mm. ensi vuoden budjetti, joka
palautettiin valmisteluun. Seuraava kuuleminen on kunnanhallituksessa 7.11,
jonka jälkeen kunnanvaltuusto ottaa kantaa budjettiin 14.11.

Esitys 470 000 euron lisämäärärahasta
sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialalle hyväksyttiin. Lisämäärärahaa
tarvitaan mm. kattamaan pandemian aiheuttamia sijaskuluja ja opiskelijoiden lisääntyneen
erityistuen tarpeita. Asia etenee kunnanvaltuustolle.

Esitys majoitustilojen
rakentamisesta Wilhelmsdalin vieressä sijaitsevalla alueelle, Ulapantien kohdalle hyväksyttiin.
Maa-alue varataan kahdelle yrittäjälle, jotka ovat pyytäneet harjoittamaan
majoitustoimintaa alueella. Yrittäjien esittämän suunnitelman mukaan alueelle rakennetaan
5-10 väliaikaista mökkiä.

Kunnanhallitus otti myös
kantaa nykyisen Kyrkfjärdenin koulun jäljellä jäävän osan suunnitteluun, jonka
tilan käyttö ei ole vielä selkeästi määritelty. Hallitus palautti yksimielisesti
asian valmisteluun perusteella, että valmistelussa on huomioitava paremmin,
miten aamu- ja iltapäivätoiminta voitaisiin ottaa huomioon näissä tiloissa.

Lisäksi kokouksessa
käytiin läpi mm. Inkoon keskustakehityksen (IKK) kunnalle esittämät
sopimusehtojen muutokset. Hallitus ehdottaa valtuustolle, että ehtoja muutetaan
siten, että mm. rakennusaikaa pidennetään vuodella.

Löydät koko
esityslistan täältä.