Siirry sisältöön

Yhteenveto kunnanhallituksen kokouksesta 7.11.2022

Kunnanhallitus kokoontui eilen 7.11.2022. Kokouksen aikana käytiin läpi mm.  ensimmäisen käsittelykierroksen jälkeen tehdyt budjettimuutokset. Uudeksi talousarvioesitykseksi hallitus ehdottaa valtuustolle mm. siirtää koulutuksesta 15 000 euroa varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Lisäksi varhaiskasvatukseen ehdotetaan lisättäväksi 35 000 euron määräraha. Näitten muutosten myötä talousarvio hyväksyttiin.
Kokouksessa hallitus päätti hyväksyä keskustan ranta-alueiden puistosuunnitelman ja samalla annettiin tekniselle lautakunnalle tehtäväksi toteuttaa se. Hallitus huomautti, että jatkossa on myös harkittava tarkkaan, kuinka suurempia alueita keskustassa voitaisiin käyttää tapahtumien järjestämiseen. Teknisen lautakunnan tulee ensi vuonna määritellä aikataulu, jossa eritellään milloin suunnitelman eri osat voidaan toteuttaa. 
Hallitus suhtautuu myönteisesti ns. Tornihankkeeseen ja Björkuddenin alueen kehittämiseen. Asia etenee kunnanvaltuustolle, joka päättää kunnan ja Archipelago Experience -yhtiön välisen aiesopimuksen hyväksymisestä. 
Kokouksessa hyväksyttiin myös ehdotus uuden hyvinvointilautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä niihin kuuluvien ruotsinkielisen ja suomenkielisen jaostojen valinnasta. Uudet lautakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2023

Löydät koko esityslistan täältä.