Siirry sisältöön

Yhteenveto kunnanhallituksen kokouksesta 21.11.2022

Kunnanhallitus
kokoontui 21.11.2022. Kokouksen painopisteenä oli kunnan ilmastotyö, sillä
sekä kävelyä että pyöräilyä edistävä ohjelma, kunnan ympäristötyön vuosikello
2023 ja ns. Hinkutyö olivat esityslistalla.

Kävelyn
ja pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin. Ohjelmassa on nyt selvennetty,
miten matkaketjujen pääreitit ja keskiöt tulee ottaa huomioon kehitystyössä. Kävely-
ja pyöräilyreittejä on tarkoitus parantaa ja tehdä helpommin saavutettaviksi,
samalla kun ne tulee liittää järkevästi joukkoliikenteeseen. Löydät
kaikki asian liitteet täältä
.

Hallitus
päätti, miten Hinkutyö (päästövähennysten edistäminen) on järjestettävä
jatkossa. Nykyinen työryhmä lakkautetaan, ja samalla muodostetaan uusi
toimihenkilöistä koostuva operatiivinen ryhmä. Työtä johtaa kaavoitupäällikkö.

Myös
ympäristötyön vuosikello 2023 hyväksyttiin. Vuosikello on suunnitelma kunnan ilmastopäästöjä
rajoittaville toimille.

Löydät koko
esityslistan täältä.