Siirry sisältöön

Neljän miljardin euron investointi suunnitteilla Inkooseen

Norjalainen yhtiö Blastr Green Steel (Blastr) suunnittelee vihreää terästä tuottavan tehtaan sekä integroidun vedyn tuotantolaitoksen perustamista Inkooseen. Blastr on tehnyt aiesopimuksen Fortumin kanssa Inkoon Joddbölessä sijaitsevan teollisuusalueen hyödyntämisestä yksinoikeudella. Hankkeen investoinnin arvo on noin neljä miljardia euroa ja se työllistää käyttövaiheessa jopa 1 200 henkilöä. Tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2026 lopulla.

Vihreä teräs on kriittinen raaka-aine
tulevaisuuden uusiutuvan energiainfrastruktuurin ja teknologiaratkaisujen,
kuten tuuliturbiinien rakentamisessa, rakennus- ja autoteollisuudessa sekä
kuluttajatuotteiden valmistuksessa. Sen kysynnän odotetaan kasvavan yksin
Euroopassa 50 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä, mikä vastaa kolmasosaa
nykyisestä teräksen kysynnästä.

– Suomi on ihanteellinen paikka hankkeellemme.
Suomella on kunnianhimoinen vähähiilisyystavoite, vihreää teollisuutta tukevat
ja ennustettavat olosuhteet toiminnalle, fossiilivapaata energiaa sekä
korkeasti koulutettua työvoimaa. Inkoo valikoitui sijaintipaikkakunnaksemme
olemassa olevan infrastruktuurinsa sekä saatavilla olevan puhtaan sähkön ansiosta.
Sen jäästä vapaa syväsatama mahdollistaa vähähiiliset kuljetukset ympäri vuoden
ja pääsyn lähellä oleville Euroopan markkinoille, sanoo Blastr Green Steelin
toimitusjohtaja Hans Fredrik Wittusen.

Blastrin hanke on yksi Suomen suurimmista
teollisuusinvestoinneista

– Olen erittäin tyytyväinen, että pitkään
työstetyn projektin sijaintipäätös on nyt vahvistettu. Blastrin päätös
sijoittua Inkooseen on osoitus suomalaisen teollisuuden ja infrastruktuurin
kilpailukyvystä. Suomi on erinomainen paikka hiilineutraalille teollisuudelle
ja vähähiilisen teräksen valmistukseen: Meillä on vahva ja luotettava
sähköverkko, hyvät olosuhteet päästöttömälle energiantuotannolle sekä toimiva logistiikka.
Hanke parantaa entisestään kilpailukykyämme, vahvistaa osaamistamme sekä luo
runsaasti työtä ja hyvinvointia. Se tukee myös sekä Suomen että EU:n ilmasto-
ja hiilineutraaliustavoitteita, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Vähähiilistä terästä tuottava tehdas yhdessä
integroidun vedyn tuotantolaitoksen kanssa muodostavat yhden suurimmista tähän
asti Suomeen suunnitelluista teollisuusinvestoinneista.

– Blastrin hanke on yksi Suomen
suurimmista teollisuushankkeista ja mahdollisista työllistäjistä. Se on
merkittävä myös eurooppalaisen teollisuuden kannalta vihreän siirtymän
mahdollistajana. Blastrin tulo Suomeen on pohjoismaisen yhteistyön tulos ja
vahvistaa sitä edelleen. Hanke kiihdyttää samalla vihreään siirtymään
liittyvien innovaatioiden kehittämistä ja muita investointeja, sanoo Markku
Kivistö,
Business Finlandiin kuuluvan Invest in Finlandin Cleantech Industry
-toimialajohtaja.

Blastr aikoo leikata 95 prosenttia sen lopputuotteiden CO₂-päästöistä

 Terästeollisuus tuottaa noin kahdeksan
prosenttia maailman CO₂-päästöistä, mikä johtuu teräksen tavanomaisilla menetelmillä valmistukseen
käytettävän fossiilisen energian korkeasta kulutuksesta. Tänä päivänä yksi valmistettu
terästonni tuottaa 1,9 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Blastr korvaa koksin ja
kivihiilen vedyllä kemiallisessa pelkistysvaiheessa ja siten vähentää hiilijalanjälkeä
koko arvoketjussa. Tavoitteena on, että päästöjä syntyy 95 prosenttia vähemmän tavanomaiseen
teräksen valmistusprosessiin verrattuna.

Inkoon tehtaalla on määrä valmistaa kaksi ja
puoli miljoonaa tonnia korkealaatuista kuuma- ja kylmävalssattua vihreää
terästä vuodessa.

– Olemme sitoutuneet vähentämään
hiilidioksidipäästöjä terästeollisuudesta, sillä se on yksi maailman
suurimmista päästöjen aiheuttajista. Aiomme vähentää Inkoossa tuotetulla
vihreällä teräksellä CO₂-päästöjä 4,6
miljoonalla tonnilla vuodessa, mikä vastaa kaikkien henkilöautojen vuosittaisia
päästöjä Suomessa. Keskitymme systemaattisesti pienentämään
kokonaishiilijalanjälkeä arvoketjussamme vähentääksemme jätettä ja
kehittääksemme kierrätettäviä ratkaisuja. Tavoitteenamme on myös turvata
merkittävä osa sähkön tarpeestamme suoraan tai epäsuorasti omistamistamme tuulipuistoista.
Nämä investoinnit ja kumppanuudet edistävät puhtaan energian tuotantoa
Suomessa. Uskomme, että
hankkeemme tuo positiivisia vaikutuksia koko alueelle. Aiomme käydä aktiivista
vuoropuhelua sekä tehdä tiivistä yhteistyötä paikallisyhteisön ja muiden
sidosryhmien kanssa, Wittusen jatkaa.

–  Olemme ylpeitä, että Blastr on
valinnut sijaintipaikakseen Inkoon. Hankkeella on valtava vaikutus Inkoon
yhteiskuntarakenteeseen pienen kokomme takia. Se edistää kunnan infrastruktuurin
ja palveluiden kehitystä ja investointeja, hyödyttäen siten koko alueen elinvoimaisuutta
ja tunnettuutta. Teemme osaltamme kaikkemme, että Blastrin hanke toteutuu ja
että voimme vastata näihin tarpeisiin, kertoo Inkoon kunnanjohtaja Robert
Nyman.

Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään
liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta, tuottaa tietoa Suomesta
investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi kansallista investointien
hankintatyötä verkottuen aktiivisesti alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden
kanssa. Lisäksi Invest in Finland kerää ja ylläpitää tietoa
ulkomaalaisomisteisista yrityksistä Suomessa. Invest in Finland toimii Business
Finlandin osana. www.investinfinland.fi

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta
ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen.
Organisaatiossa työskentelee 760 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä
maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland
-verkostoa. www.businessfinland.fi

Blastr Green Steel keskittyy vähentämään
hiilidioksidipäästöjä teräksen arvoketjusta kehittämällä paikallisia, kestäviä
ja skaalautuvia arvoketjuja terästuotannolle. Yritys aikoo leikata 95
prosenttia sen lopputuotteiden CO
-päästöistä tavanomaisiin
menetelmiin verrattuna hyödyntämällä paikallisia materiaaleja ja
fossiilivapaata energiaa sekä soveltamalla kiertotalousperiaatetta koko
arvoketjussaan. Blastr suunnittelee perustavansa pellettitehtaan Norjaan sekä
vihreän teräksen tehtaan ja integroidun vedyn tuotantolaitoksen Suomeen.
Yrityksenodotetaan
kasvavan yhdeksi Pohjoismaiden suurimmista teollisuuden startupeista. Vuonna 2021
perustettu Blastr on osa pohjoismaista Vanir Green Industries
-investointiyhtiötä.
www.blastr.no

Vanir Green Industries (VGI) on pohjoismainen liiketoiminnan rakentamiseen
ja investointeihin keskittynyt yhtiö. Se rakentaa ja skaalaa johtavia, kestäviä
ja kannattavia yrityksiä, jotka auttavat nopeuttamaan energiasiirtymää. VGI:n
on perustanut Tore Ivar Slettemoen, joka on perustanut myös NYSE- listatun
Freyr Batterier -yrityksen. Blastrin lisäksi VGI:n portfolioon kuuluvat hiilidioksidin
talteenotto- ja varastointiratkaisuja kehittävä Removr, Freija, joka kehittää
teknologiaa vihreän metanolin tuotantoa varten, sekä maa- ja
merituulivoimahankkeita kehittävä Njordr. Njordrin tytäryhtiö Nordi kehittää
uusiutuvan energian hankkeita Suomessa.
www.vaniras.no

Inkoon kunta sijaitsee Uudellamaalla 55 km Helsingistä länteen hyvien
liikenneyhteyksien varrella. Kaksikielisessä kunnassa on noin 5 400 asukasta.
Inkoon väestön koulutusaste ja työllisyys ovat hyvät. Suomen yrittäjien mukaan
kunta on hyvin yrittäjäystävällinen. Inkoo on sijaintinsa ja kauniin luontonsa
vuoksi myös erittäin suosittu vapaa-ajan kunta, jossa sijaitsee merkittävä
määrä vapaa-ajan asuntoja. www.inkoo.fi

Lisätietoja:

Markku Kivistö, Head of Industry, Cleantech, Invest
in, Business Finland, +358 50 55 77 968, markku.kivisto@businessfinland.fi

Heli
Hemgård
, viestintäpäällikkö,
Business Finland, +358 40 901 5219, heli.hemgard@businessfinland.fi

Blastr
Green Steel

-hankkeeseen liittyvät yleiset mediatiedustelut: Minna Sundelin,
viestintäkonsultti, Fama Consulting, +358 40 582 2750, minna@fama.fi

Hans
Fredrik Wittusen
, toimitusjohtaja, Blastr Green Steel, +47 90 18 09 44, hfw@blastr.no

Robert
Nyman
,
kunnanjohtaja, Inkoon kunta, +358 40 149 3762, robert.nyman@inkoo.fi