Siirry sisältöön

Yhteenveto kunnanhallituksen kokouksesta 30.1.2023

Kunnanhallitus kokoontui eilen
30.1. Esityslistalla oli mm. tilinpäätöksen ennakkoarvio, toimielinten käyttösuunnitelmat
ja viestinnän kehittäminen.

Talouspäällikkö antoi selvityksen
tilinpäätöksen alustavasta arviosta, jonka mukaan kunnalla olisi tällä hetkellä
noin 800 000 euroa ylijäämää vuodelta 2022. Hyvä tulos johtuu pääasiassa
verotulojen ja valtionosuuksien kasvusta, mutta myös erikoissairaanhoidon
käytön vähentämisestä.

Toimielinten käyttösuunnitelmien
esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että lisää tietoa kaivataan päätöksentekoon,
resursointiin ja mahdollisten poikkeamien reagointiin. Käyttösuunnitelmassa
kerrotaan, miten kunnan määrärahat jakautuvat, miten toimintatavoitteet
toteutetaan,  investointihankkeiden aikatauluista ja vastuuhenkilöistä.

Hallitus hyväksyi asian kunnan
viestinnän kehittämisestä. Kunta päätti viime vuonna panostaa enemmän
viestintään lisäämällä kaksi uutta virkaa, jotka työskentelevät ensisijaisesti
viestinnän tehostamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa sekä sisäistä tiedonkulkua
että ulkoista viestintää ja näkyvyyttä. Viestintä- ja elinvoimapäällikön
tehtäväksi annettiin laatia toimintaa kehittäviä ja ohjaavia asiakirjoja, jotka
antavat selkeät raamit viestinnälle.

Voit tutustua esityslistaan tästä.