Siirry sisältöön

Eduskuntavaalit Inkoossa

Eduskuntavaalit Inkoossa 2.4.2023

Äänestysalueet ja äänestyspaikat

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä saatavissa kunnantalolta toimistoaikana.

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 asti.

Ennakkoäännestys

Ennakkoäänestys tapahtuu 22. – 28.3.2023 välisenä aikana Inkoon kunnassa Kunnantalon kirjastossa. Osoite: Rantatie 2.

Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:

Kotiäänestys ja ennakkoäänestys laitoksessa

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Omaishoitaja, joka on kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja ja joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään 21.3.2023 klo 16. kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, os. Keskusvaalilautakunta, Rantatie 2 10210 Inkoo, tai puhelimitse, puh. 050 380 7802. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa keskusvaalilautakunnalta ja kunnantalon neuvonnasta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta.

Laitosäänestys järjestetään Vaahteramäessä ja Kissankulmassa.

Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi passikuvaa, jotka ovat enintään kuusi kuukautta vanhoja. Väliaikaisen henkilökortin voi noutaa aukioloaikojen puitteissa miltä tahansa poliisiasemalta, joka tarjoaa lupapalveluita, ja sen saa välittömästi asioinnin yhteydessä mukaansa. Kortin hankkimista varten ei tarvitse varata aikaa etukäteen. Jos äänioikeutetulla on vanha passi tai henkilökortti, niin se on hyvä ottaa mukaan haettaessa väliaikaista korttia.