Siirry sisältöön

Degerby-Störsvik -hanke etenee

Degerby-Störsvik yhdysvesijohdon ja jäteveden siirtolinjan
rakentaminen on edennyt kevättalven aikana aikataulun mukaan.

Runkolinjaa tehdään kaivamalla metsäosuudet  noin 1,5
km Kärrbyntien eteläpuolella. Nämä kaivuut ovat menossa Döforsintien
itäpuolella ja jatkuvat länteen.  

Linjan pelto-osuudet tehdään suuntaporaamalla. Poraukset
ovat menossa Pickalan Golfin alueella, jonka jälkeen siirrytään kantatie 51
etelänpuoleiselle pellolle.

Tonttiliittymät tienkatkaisuineen tehdään myöhemmin
keväällä. Hankkeen valmiusaste on 60 % ja hanke etenee
aikataulussa.