Siirry sisältöön

Puutarhajätteen oikeaoppinen hävitys

Puutarhajätettä ovat mm. risut ja haravointijäte. Se kuuluu oman pihan kompostiin tai jäteasemavastaanottoon. Puutarhajätettä ei saa viedä läheiseen metsikköön, tyhjälle tontille tai muuhun vastaavaan paikkaan.

Puutarhajätteen hävittämistä koskevia säädöksiä on niin jätelaissa kuin luonnonsuojelulaissakin. Jätelain mukaan on kiellettyä jättää ympäristöön roskaa, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. Luonnonsuojelulaki taas kieltää vierasperäisten lajien levittämisen luontoon silloin, kun on olemassa vaara, että niistä voi syntyä pysyvä kanta.