Siirry sisältöön

Yhteenveto kunnanhallituksen kokouksesta 29.5.2023

Kunnanhallitus kokoontui eilen 29.5.2023. Esityslistalle oli mm. Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen järjestämistapa 2023, markkinointisuunnitelma 2023-2025 sekä maa- ja asuntopoliittisen ohjelman päivittäminen.

Joukkoliikenteen järjestämistapaprosessi on edennyt vuoden 2022 keväällä tehdyn päätöksen mukaisesti. Uudenmaan ELY-keskus esittää kunnille yhteistyösopimuksen hyväksyntää kuntien hallinto-organisaatioissa. Sopimuksen jokainen osapuoli päättää sopimukseen liittyvistä asioista oman hallintosääntönsä tai työjärjestyksensä mukaisesti. Hallitus päätti hyväksyä Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen yhteistyösopimuksen.

Markkinointisuunnitelma 2023-2025 hyväksyttiin. Suunnitelma on ylemmän tason ohjauskirja, joka antaa raamit kunnan markkinoinnille. Inkoon tavaramerkkityö on markkinoinnin keskiössä, ja kunta jatkaa aktiivisesti ”Iloinen Inkoo”-iskulauseen ja siihen liittyvän iloisen sanoman edistämistä. Markkinointisuunnitelmaa tarkistetaan aina voimassa olevan strategiakauden mukaisesti varmistakseen, että strategiassa olevat tavoitteet ovat selkeästi otettu huomioon kunnan markkinointisuunnitelmassa.

Kunnan maa- ja asuntopoliittisen ohjelman päivittäminen myöhästyy. Ohjelman sisältö on kasvanut odotettua laajemmaksi, samalla kun Joddbölen haastavat kaavaprosessit ovat vienneet enemmän aikaa kuin mitä alun perin oli odotettu. Ohjelman päivittäminen on tällä hetkellä ensijaisen tärkeätä ja työtä priorisoidaan. Asia merkittiin tiedoksi.